spored

sreda 29.3.2017

17:00
Kino-katedra za pedagoge: Svetovna žarišča tretjega filma

Mali Čung

(Xilu xiang/Little Cheung

Fruit Chan, Hong Kong, 1999, 35mm, 1.85, barvni, 106’, sp 

Pogled je usmerjen v Hongkong po izročitvi Kitajski, ki ekonomsko in socialno propada, obenem pa poskuša ponosno vzdrževati avtonomijo. Ta pogled in ponos pooseblja deček Čung, razpet med družinske težave, spoznavanje zakonitosti ulice in prvo ljubezen. Devetletni Čung se sreča s prvimi življenjskimi tragedijami: razpadom družine in pri tem tradicionalnih vrednot (starša ekonomsko propadata, brat se je ujel v smrtni objem mafije), propadom ulice svojega otroštva ter nasilnim koncem prve ljubezni. Srebrni leopard za najboljši novi film v Locarnu.

Projekciji sledi predavanje Andreja Špraha.

Vstop prost.

21:00
Klasiki

Agnus dei

Égi Bárány

Miklós Jancsó, Madžarska, 1970, 35mm, 1.66, barvni, 88', sp

Po padcu Madžarske republike svetov leta 1919 nova fašistična oblast pod vodstvom generala Horthyja izvaja strašno nasilje nad prebivalstvom. S pomočjo vojske in cerkve poskuša izkoreniniti socialistične ideje in ljudstvo prisiliti k pokorščini. Pristaši Republike se spričo vsestranske premoči nasprotnika ne morejo odločiti za protinapad z istimi nasilnimi metodami. Enota revolucionarne vojske združena s kmeti prizanese fanatičnemu duhovniku Vargi, ki pa kasneje stopi na čelo zatiralcev.

Projekcijo bo uvedel Igor Prassel iz Programskega oddelka Slovenske kinoteke.

Projekcija se bo odvila v okviru kulturno-izobraževalnega programa projekta »Ustvarjam za zagon, KulturniK!«, ki poteka v okviru programa Ministrstva za kulturo in Evropskega socialnega sklada za večjo socialno vključenost ranljivih družbenih skupin na področju kulture. Projekt se izvaja pod okriljem Hrvaškega kulturnega društva Pomurje, Zveze hrvaških društev v Sloveniji in madžarskega društva Zala György Pince.