novice

Razumevanje filma


Vzgoja za film se mora v današnjem času, bolj kot kadarkoli poprej, posvečati ustvarjanju povezav - povezovanju med idejami in spominom, med filmskimi fragmenti, med filmi samimi. V končni fazi vzgoja pomeni vzdrževanje povezave med preteklostjo in sedanjostjo.

Alain Bergala

Od 11. 11. 2016 do 7. 11. 2021 pod sloganom »Razumem film – doživljam svet« poteka projekt Razumevanje filma. Zasnovan je v obliki tesnega povezovanja strokovnih delavcev slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodov, ustvarjalcev iz kulturnih ustanov na filmskem področju, mladih ustvarjalcev na področju filma in visokošolskih zavodov (s študijskimi programi s področja filma in avdiovizualne dejavnosti), z namenom priprave in razvijanja inovativnih učnih okolij in prilagodljivih oblik učenja. Ključne dejavnosti projekta zajemajo vzpostavitev strategije inovativnih učnih procesov izobraževanja s filmom in skozi film, razvijanje problemskih, projektnih, raziskovalnih in partnerskih pristopov k filmu ter sistem skupnega strokovnega izobraževanja za vse udeležence projekta. V izhodišču projekta bo vzpostavljen privlačen interaktivni spletni portal z bazo učnih gradiv in filmskih del, ki bodo na voljo za predvajanje v izobraževalne namene. Pričakovani kratkoročni učinki so razvidni iz sodelovanja s predstavniki 25 slovenskih srednjih šol (14 iz vzhodne in 11 iz zahodne kohezijske regije), 10 kulturnih ustanov (s filmskega področja) in 5 visokošolskih zavodov, ki so vključeni v projekt, s katerim uvajamo inovativne oblike partnerskega soustvarjanja. Pričakovani dolgoročni rezultati pa se odražajo v načrtovanem izvajanju strategij prožnih oblik učenja na vseh udeleženih institucijah. Projekt je bil izbran na javnem razpisu Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture. Sofinanciran je s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije.