o kino-katedri

O KINO-KATEDRI


Kino-katedra je cikel eksplicitno izobraževalnih vsebin, ki s programom predavanj, delavnic, predstavitev knjig, okroglih miz in tradicionalne letne Jesenske filmske šole, mednarodnega simpozija filmske teorije, zapolnjuje vrzeli filmske teorije ter izobraževanja na področju filma pri nas.

V sezoni 2015/16 poleg naštetih vsebin izvajamo program pedagoško-andragoškega izobraževanja. Gre za ponudbo propedevtičnih vsebin, s katerimi si bodo gledalci filmov ob gledalski izkušnji zagotovili še dodatno izkušnjo filma z analizo oziroma razpravo.

K udeležbi vabimo vrtčevske, osnovnošolske (program Kino-katedra za osnovnošolce) in srednješolske skupine (program Kino-katedra za srednješolce – OSNOVE FILMSKE USTVARJALNOSTI) in pedagoge (Kino-katedra za pedagoge).

S pripravo predavanj, simpozijev, delavnic in ustreznih učnih gradiv si prizadevamo, da proces vzgoje, motivacije in mobilizacije pogleda postane predvsem kinematografska različica razvijanja kritične moči razsojanja in izobraževanja za svobodo duha.

Teoretsko-analitični program temelji na nizu filmskih projekcij, pospremljenih z dodatnimi kulturno-vzgojnimi aktivnostmi. Ob projekciji tako ponujamo nabor predavanj, vezanih na analizo osnovnih filmskih izraznih sredstev, ki so temeljni pogoj za razumevanje filmske umetnosti.

Vljudno vas vabimo, da si o ponudbi izobraževalnih programov Kinoteke več preberete na zgornjih povezavah.

Koristne informacije za vzgojitelje
Kapaciteta Dvorane Silvana Furlana je 124 obiskovalcev + 2 mesti za invalidne osebe.

Uporaba dvorane za projekcijo filma – vključen popust: 200 € (z davkom)
Uporaba dvorane za projekcijo filma, predavanje in razgovor – vključen popust: 270 € (z davkom) 
Posamezne vstopnica za ogled filma:
- do 60 otrok = 3,30 € na otroka (z davkom)
- od 61 do 120 otrok = 2,25 € na otroka (z davkom)
Predavanje in razgovor: 120 € (z davkom)

Vstop profesorjev oziroma spremljevalcev otrok/učencev/dijakov je brezplačen.
Plačilo je mogoče z gotovino ali z naročilnico.

Vljudno vas vabimo, da dodatna vprašanja o izvedbi in prijave naslovite na izvajalce programa:

dr. Maja Krajnc, koordinatorka in izvajalka Kino-katedre za vrtce, osnovnošolce in srednješolce
     tel.:  040 720 717
maja.krajnc@kinoteka.si

dr. Andrej Šprah, vodja raziskovalno-založniškega oddelka in izvajalec Kino-katedre za pedagoge
tel.:  01 43 42 529
andrej.sprah@kinoteka.si