kino-katedra za srednješolce

KINO-KATEDRA ZA SREDNJEŠOLCE

Vzgojni program Kino-katedra za srednješolce je namenjen predvsem dijakom na vseh stopnjah srednješolskega izobraževanja. Gre za projekt filmske vzgoje, utemeljen na viziji učinkovitega izkoristka propedevtičnih možnosti, ki jih Kinoteka premore kot nacionalni filmski muzej.

Poglavitna zavzemanja projekta pedagoško-andragoškega filmskega izobraževanja Kino-katedra so usmerjena v ponudbo propedevtičnih vsebin, s katerimi naj bi gledalski izkušnji ob filmskih delih, ki temeljno izobraževalno funkcijo izpolnjujejo že s samo projekcijo, zagotovili še soočanje skozi neposredno interpretacijo, analizo oziroma razpravo. S pripravo predavanj, simpozijev, delavnic in ustreznih učnih gradiv si prizadevamo, da proces vzgoje, motivacije in mobilizacije pogleda postane predvsem kinematografska različica razvijanja kritične moči razsojanja in izobraževanja za svobodo duha.

Teoretsko-analitično zasnovan izobraževalni program Kino-katedre v Slovenski kinoteki kot osrednji instituciji za ohranjanje in prikazovanje filmske dediščine ter razvoj filmske kulture temelji na nizu filmskih projekcij, pospremljenih z dodatnimi kulturno-vzgojnimi dejavnostmi.

Poglavitni del programa Kino-katedre je namenjen predstavitvi in analizi osnovnih filmskih izraznih sredstev. Program za srednješolce se posveča vidikom osnov filmske ustvarjalnosti in omogoča vpogled v nekatere izhodiščne koncepte, nujne za širše razumevanje filma kot umetnosti, kot množičnega medija in kot enega najpomembnejših dejavnikov avdiovizualne kulture.

Program se odvija v dopoldanskem času skozi celotno šolsko leto. Šolske skupine ob vsakem pojmovnem sklopu, ki je na voljo v izobraževalnem gradivu, izbirajo med tremi filmskimi študijskimi primeri iz zakladnice filmskih klasik iz arhiva Slovenske kinoteke (po dogovoru se lahko odločite tudi za druge filme – glejte zavihek zbornika Osnove filmske ustvarjalnosti). Uvodnemu predavanju sledita filmska projekcija izbranega filma oziroma študijskega primera ter pogovor o vnaprej pripravljenih problemskih sklopih.

Gradiva so zasnovana tako, da v začetnih poglavjih jedrnato, podčrtano z drobnimi primeri predstavljajo ključne osnovne pojme in elemente filmske govorice. Nato postrežejo s pregledom zgodovinskega razvoja pojma, ki ga gradivo obravnava, in predstavljene pojme aplicirajo na filmske študijske primere.

Gradiva so dostopna na povezavi: OSNOVE FILMSKE USTVARJALNOSTI.

Koristne informacije za vzgojitelje
Kapaciteta Dvorane Silvana Furlana je 124 obiskovalcev + 2 mesti za invalidne osebe.

Najem dvorane s projekcijo filma – vključen popust: 200 € +DDV
Najem dvorane s projekcijo filma, predavanjem in razgovorom – vključen popust: 250 € + DDV
Posamezne vstopnica za ogled filma:
  • do 40 otrok = 5,00 € na otroka (z davkom)
  • do 60 otrok = 4,00 € na otroka (z davkom)
  • do 100 otrok = 3,00 € na otroka (z davkom)
  • nad 100 otrok = 2.00 € na otroka (z davkom)
Predavanje in razgovor: 120 € + DDV

Zainteresirani učitelji prejmejo brezplačen izvod tiskanega učbenika Osnove filmske ustvarjalnosti (uredila Maja Krajnc). Učbenik vam lahko po pošti predhodno posredujemo na želeni naslov.

Vstop profesorjev oziroma spremljevalcev dijakov je brezplačen.
Plačilo je mogoče z gotovino ali z naročilnico.

Vljudno vas vabimo, da dodatna vprašanja o izvedbi in prijave naslovite na izvajalce programa:

Maja Krajnc, koordinatorka in izvajalka
tel.: 040 720 717
maja.krajnc@kinoteka.si

dr. Andrej Šprah, vodja raziskovalno-založniškega oddelka
tel.: 01 43 42 529
andrej.sprah@kinoteka.si