kino-katedra za pedagoge

KINO-KATEDRA ZA PEDAGOGE VII: Preučevanje in poučevanja prvin filmske izraznosti

Pred nami je nova, sedma sezono Kino-katedre za pedagoge; letošnja tematika pa se nanaša na vidike Preučevanja in poučevanja prvin filmske izraznosti.

V novem šolskem letu se bomo osredotočili na poglabljanje vpogleda v strukturo temeljnih elementov filmskega izraza. Intenzivneje se bomo posvetili metodam, s katerimi jih je mogoče najbolj ustrezno preučiti, prav tako pa tudi različnim načinom njihove uporabe v učnih praksah. Med njimi bomo posebno pozornost namenili filmski kompoziciji in vsem ključnim dejavnikom, ki vplivajo na njeno vizualno učinkovitost, pripovedno prepričljivost in pomensko verodostojnost. Med različnimi analitičnimi prijemi bomo preučili možnosti (posamičnih in primerjalnih) interpretacij fotogramov, odlomkov, prizorov, sekvenc ali celotnih (kratkih) filmov; zasnovo pomencanja pa bomo skušali opredeliti preko tistih elementov filmske kompozicije, ki so v filmih, katerim se bomo konkretno posvetili, najbolj očitno izpostavljeni.  

Na osnovi projekcij izbranih klasik, kot so Ninočka Ernsta Lubitscha, Jaz, črnec Jeana Roucha, Rdeči boogie, ali Kaj ti je deklica Karpa Godine, Noč na zemlji Jima Jarmuscha, Neoproščeno Clinta Eastwooda, Vrnitev Andreja Zvjaginceva in Z glavo ob zid Fatiha Akina, bomo preučevali razlike v uporabi določenih avdiovizualnih izrazil v različnih filmskih pristopih, žanrih, stilih, slogih ali vrstah. Pokazati bomo skušali, kako imajo lahko sorodni elementi različne pomenske in sporočilne vrednosti, ter kako so lahko določene prvine, ki so skozi razvoj kinematografije postale standardizirane, z inventivno uporabo vselej znova podvržene spremembam, pogojenim z avtorskimi vizijami velikih imen filmske umetnosti.

Analize posameznih elementov filmskega izraza bomo izvajali v osmih srečanjih, po projekcijah celovečernih klasik iz filmske zbirke Slovenske kinoteke. Začeli bomo z filmom Balada o trobenti in oblaku ob priložnosti slavljenja 100 obletnice rojstva enega najpomembnejših ustvarjalcev slovenske kinematografije, Franceta Štiglica.

KINO-KATEDRA ZA PEDAGOGE VII/1; Preučevanje in poučevanja prvin filmske izraznosti: »Odločanje brez prave možnosti izbire«

Prvo srečanje, na temo Odločanje brez prave možnosti izbire najavljamo za sredo 2. 10. 2019 ob 17.00, ko si bomo ogledali film Balada o trobenti in oblaku (Slovenija, 1961), predvajan znotraj popolne retrospektive v sklopu projekta »100 let Franceta Štiglica«.

Kino-katedra za pedagoge tako nadaljuje vključevanje v program kinotečnih retrospektiv in tako poglablja vidike posvečanja velikanom filmske umetnosti skozi perspektivo možnosti in načinov njihovega poučevanja. Balada o trobenti in oblaku je Štigličevo najbolj ambiciozno delo, ki zaradi zapletene pripovedne strukture otežuje opredelitev vsebinskih poudarkov in tematskih določil. Zato se bomo v luči letošnje tematske zasnove osredotočili na načine zastavljanja različnih časovnosti, na njihovo prostorsko umeščenost ter na obravnavo mentalnih procesov v filmski viziji. V skladu s pripovedno mnogoplastnostjo je enako zapletena tudi avdiovizualna zgradba filma. Ta se ponaša z vrsto prvin ekspresionistične kinematografije, med katerimi bomo posebno pozornost posvetili zanjo ključnim dejavnikom filmskega izraza: zasnovi scenografije in prostorov, rabi osvetljave in artikulaciji razmerja med realnimi ter imaginarnimi segmenti filma. Posvetili se bomo tudi rabi simbolnih elementov, izhajajočih iz krščanske ikonografije, ki odražajo vzgibe notranjega, nezavednega protagonistovega sveta.

Predavanja in delavnice pripravlja ter izvaja doc. dr. Andrej Šprah (vodja raziskovalno-založniškega oddelka Slovenske kinoteke in docent za področje zgodovine in teorije filma in televizije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani).

Prijave na novo sezono sprejemamo na elektronskem naslovu: andrej.sprah@kinoteka.si do zapolnitve kapacitet kinotečne dvorane.

Podrobnejšo predstavitev filma pa najdete v Kinotečniku (str. 8 in 9): http://www.kinoteka.si/Files/pdf/2442.pdf

Prisrčno vabljeni na nove filme, pogovore, druženja in izmenjave izkušenj.

Vabljeni v Kinoteko, kjer se mojstri pogled.

Šesta sezona Kino-katedre za pedagoge: Klasiki evropske filmske umetnosti

Nova sezona izobraževalnih delavnic Kino-katedra za pedagoge se pod naslovom Klasiki evropske filmske umetnosti osredotoča na nekaj najvidnejših cineastov, ki so neizbrisno zaznamovali svetovno kinematografijo.
V novem šolskem letu so pred nami srečevanja z avtorskimi imeni »stare celine«, ki so zaradi svoje ustvarjalne vizije in prispevka k razvoju kinematografske umetnosti že dolgo uvrščajo v kanon filmskih klasikov.
Ob projekciji njihovih del bomo skušali izpostaviti temeljne ustvarjalne poteze izbranega cineasta in opredeliti njegovo vlogo tako v razvoju nacionalne kinematografije, ki ji pripada, kot tudi v sklopu filmskih gibanj, smeri ali stilov, ki so najznačilnejši za določeni avtorski opus. Opozorili bomo na izjemno pestrost razlik, pa tudi sorodnosti, s katerimi se je mogoče soočati s filmskimi deli, nastalimi med leti 1957 in 1998. S pomočjo različnih analitični metod, najustreznejših za obravnavo izbranih del, si bomo prizadevali približati avtorske opuse tako tistim, ki so s posameznimi ustvarjalci že seznanjeni kakor tistim, ki se bodo z njimi srečali prvič.

Izbor filmov in cineastov iz kinotečnega fonda zajema pomembna imena iz različnih obdobij, območij in razvojnih stopenj zgodovine evropske filmske umetnosti kot so Ingmar Bergman, Federico Fellini, Eric Rohmer, Mike Leigh, Rainer Werner Fassbinder, Andrej Tarkovski, Krzysztof Kieślowski in Dušan Makavejev

Kino-katedra za pedagoge VI./1: Klasiki evropske filmske umetnosti/Potovanja vračajočih upanj

Prvo srečanje, na temo Potovanja vračajočih upanj najavljamo za sredo 10. 10. 2018 ob 17.00, ko si bomo ogledali film Ingmarja Bergmana Divje jagode (Smultronstället, Švedska, 1957), predvajan v sklopu obsežne retrospektive ob stoletnici rojstva velikega švedskega cineasta Bergman 100!.
Kino-katedra za pedagoge se tako prvič vključuje v program kinotečnih retrospektiv, s čemer dobrodošlo širi možnosti filmskega izbora. Divje jagode so delo iz avtorjevega zgodnejšega ustvarjalnega obdobja, ki ga ugledni Britanski filmski inštitut priporoča kot najustreznejši film za uvajanje v opus režiserja, ki je v devetinpetdesetletni filmski karieri podpisal več kot šestdeset filmskih in televizijskih naslovov. Bergmanu, ki zaradi poglobljenega raziskovanja človeških demonov in strasti, upanj in strahov, ljubezni, hrepenenj in razočaranj, velja za nadvse »zahtevnega« cineasta, se bomo v izbranem filmu skušali približati skozi interpretacijo nekaterih njegovih osrednjih tematik in ključnih ustvarjalnih metod.
Osredotočili se bomo na temo potovanja; na motiv dejanskega potovanja, ki v svojstvenem »filmu ceste« prehaja v potovanje po meandrih razrvane duševnosti protagonista – ostarelega profesorja, ki ga preganjajo demoni življenjskih preizkušenj na poti do pomiritve s preteklostjo in sprave s svetom, s sinom ter s samim sabo.

Prijave na novo sezono sprejemamo na andrej.sprah@kinoteka.si do zapolnitve kapacitet kinotečne dvorane.

KINO-KATEDRA ZA PEDAGOGE V (2017/2018)
»Film in družbena nasprotja«

V peti sezoni izobraževalnih delavnic Kino-katedra za pedagoge se bomo podrobneje soočili z družbeno vlogo filma tako znotraj igrane kot neigrane ustvarjalnosti v različnih zgodovinskih obdobjih. Osrednje tematsko področje našega zanimanja bo upodabljanje obrobnih, prezrtih, preziranih, utiševanih, zatiranih skupnosti, žrtev najrazličnejših oblik nestrpnosti in nadvlade večine nad manjšino v njihovih prizadevanjih za enakopravnost in pravičnost. Preučevali bomo vlogo in možnosti filma v zgodovinskih in aktualnih situacijah, v katerih so se filmske ustvarjalke in ustvarjalci dejavno zavzemali za enakopravnost, svobodo in mir. Seznanili se bom z nekaterimi ključnimi žarišči razrednih bojev, v katerih je film pokazal in dokazal svojo izjemno osvobodilno moč in družbeni pomen. Izbor filmov se bo odvijal v skladu s prepričanjem enega ključnih teoretikov angažirane kinematografije Thomasa Waugha, ki izpostavlja pomembnost dejstva, da se filmarji zavedajo, da njihova dela, posvečena procesom družbenih sprememb, ne smejo nikoli »pripovedovati zgolj o ljudeh, neposredno vpletenih vanje, temveč mora v enaki meri govoriti z njimi in zanje.«Program delavnic sestavlja projekcija izbranega filmskega dela, predavanje in programsko vodena razprava. Udeležba na delavnicah, ki potekajo enkrat mesečno ob sredah v popoldanskem času od 17.00 do 21.00 ure, je v celoti brezplačna.

Namenjena je pedagoškim delavcem v srednjih šolah in učiteljem zadnje triade osnovnih šol, posameznikom, ki se samostojno ukvarjajo s filmsko vzgojo ter zainteresirani javnosti.
Delavnice pripravlja in izvaja doc. dr. Andrej Šprah (vodja raziskovalno-založniškega oddelka Kinoteke in docent za področje teorije gibljive slike na Akademiji za avdiovizualne umetnosti A.V.A. v Ljubljani)

Prijave na celoten sklop delavnic oziroma posamezen izbrani program (in morebitna dodatna vprašanja) sprejemamo do začetka programa na elektronskem naslovu: andrej.sprah@kinoteka.si ali na telefonski številki: 01 4342 529

Prvo srečanje, z naslovom Angažirani dokumentarec in razredni boji, najavljamo za sredo 4. 10. 2017 ob 17.00, ko si bomo ogledali film V deželi medvedov (2012), s podpisom Nike Autor, ustvarjalke, ki se s svojim filmskim delom od samega začetka posveča skupnostim in posameznikom, od katerih bi marsikdo najraje odvrnil pogled, kaj šele objektiv kamere. Tematika, ki jo bomo podrobneje obdelali pa se osredotoča na vprašaje dokumentarnega filma kot sredstva emancipacije, sočutenja in agitacije. dr. Andrej Šprah, vodja raziskovalno-založniškega oddelka Slovenske kinoteke

KINO-KATEDRA ZA PEDAGOGE IV (2016/2017):
»Prelomne filmske smeri v razvoju kinematografske ustvarjalnosti«

Četrta izdaja izobraževalnih delavnic Kino-katedra za pedagoge se tematsko osredotoča na obravnavo velikih filmskih smeri (opredeljenih tudi kot stilne formacije ali stilne usmeritve), ki so v svojem času spreminjala podobo in vizije filmske umetnosti. Tako se bomo posvetili kinematografskim fenomenom kot so filmski: impresionizem, ekspresionizem, realizem, modernizem, postmodernizem, (neo)minimalizem, novi realizem in tretji film. Ob izboru reprezentativnih filmskih naslovov bomo preučevali temeljne značilnosti posamezne smeri, upoštevajoč duh in določila časa, iz katerega se je izšla in ga tudi sama v mnogo čem zaznamovala ter njen vpliv na razvoj umetnosti gibljivih podob. Posvetili se bomo tako začetnim obdobjem filma, v katerih se je ta šele začel uveljavljati kot nova »sedma« umetnost (impresionizem, ekspresionizem), času, ko je prevzemal vlogo najvidnejšega gibala estetskih, družbenih in kulturnih dogajanj oziroma dognanj (realizem, modernizem, postmodernizem) ter aktualnosti ((neo)minimalizem, novi realizem, tretji film), v kateri se film ponovno konstituira kot medij, v katerem se odražajo osnovna nasprotja in teženje sveta, ki se vedno bolj nerazumljivo bliža točki brez vrnitve.  

Program delavnic sestavlja
projekcija izbranega filmskega dela, predavanje in programsko vodena razprava. Udeležba na delavnicah, ki potekajo enkrat mesečno ob sredah v popoldanskem času od 17.00 do 21.00 ure, je v celoti brezplačna. Namenjena je pedagoškim delavcem v srednjih šolah in učiteljem zadnje triade osnovnih šol, posameznikom, ki se samostojno ukvarjajo s filmsko vzgojo ter zainteresirani javnosti.

Delavnice pripravlja in izvaja doc. dr. Andrej Šprah (vodja raziskovalno-založniškega oddelka Kinoteke in docent za področje teorije gibljive slike na Akademiji za avdiovizualne umetnosti A.V.A. v Ljubljani)

Prijave na celoten sklop delavnic oziroma posamezen izbrani program (in morebitna dodatna vprašanja) sprejemamo do začetka programa na elektronskem naslovu:  
andrej.sprah@kinoteka.si
ali na telefonski številki: 01 4342 529

Prvo srečanje, z naslovom Osnovne dileme filmskega postmodernizma, je na programu v sredo 26. 10. 2016 ob 17.00, ko si bomo ogledali film Sladki poslej (The Sweet Hereafter, 1997) slovitega kanadskega režiserja Atom Egoyan in spregovorili o nekaterih ključnih vidikih te, še vedno ne docela premišljene in opredeljene filmske smeri. 

dr. Andrej Šprah, vodja raziskovalno-založniškega oddelka Slovenske kinoteke


KINO-KATEDRA ZA PEDAGOGE III (2015/2016):
»Filmska analiza in interpretacija«

Tretja sezona programa izobraževalnih delavnic Kino-katedra za pedagoge je tematsko posvečena vprašanjem filmske analize in interpretacije v širokem spektru pomenskih razsežnosti umetnosti gibljivih podob. Podrobnejši pogled bomo tako namenili vprašanjem različnih pristopov, metod in pogojev analiziranja in interpretiranje filmskih del, ki zajemajo zlasti vidike estetske, tekstualne oz. jezikovne, tematske, naratološke oz. pripovedne, ikonične oz. slikovne, verifikacijske, stilistične in zgodovinske analize. V pregledu različnih sredstev (instrumenti deskripcije, citiranja in dokumentiranja) ter analitičnih tehnik (od razkadriranja, opisa ali shematike do analize segmentov, odlomkov, fotogramov ipd.) bomo poseben poudarek namenili vprašanjem analitične interpretacije kot enem ključnih segmentov filmske vzgoje, ki omogoča razumevanje filma v vseh njegovih bistvenih elementih oz. pojavnih oblikah, v katerih lahko film obravnavamo kot umetniško delo, kot dejavnik avdiovizualne kulture, kot sestavino množično(medijskega) sistema, kot element novih tehnologij in kot ekonomsko kategorijo.

Poleg ohranjanja ključnih logističnih poudarkov preteklih programov (brezplačna udeležba, terminski in časovni razpored – enkrat mesečno ob sredah v popoldanskem času med 17.00 in 21.00 uro), se tokrat obeta nekaj novosti:  
Delne spremembe bo deležna struktura posamezne delavnice – namesto dosedanje prakse, ki je zajemala uvodno predavanje, projekcijo filma in diskusijo, bo tokrat film uvedla le krajša najava, sledila bo projekcija in pa daljša oblika filmske analize in interpretacije z diskusijo.  

Za razliko od preteklih let se bomo skušali podrobneje osredotočiti na novejša filmska dela (seveda z neizbežnim soočenjem z nekaterimi klasičnimi mojstrovinami filmske umetnosti). 

Bistveno novost predstavlja podatek, da bo imela udeležba v programu Kino-katedre za pedagoge status dodatnega strokovnega izobraževanja za pridobitev kvalifikacije za poučevanje novega izbirnega predmeta Filmska vzgoja za gimnazije, ki se pripravlja v sklopu zasnove strategije razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje.;Zato bo tudi program delavnic v veliki meri prilagojen učnemu načrtu izbirnega predmeta, ki je v pripravi.Ob koncu delavnic udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi, ki ga je mogoče uveljavljati pri vlogah za napredovanje na MIZŠ. 

Osnovno vodilo bo ostala težnja po čimbolj celovitem pristopu k filmski ustvarjalnosti, v katerem se odraža  spoznanje Jona Lewisa, avtorja enega najnovejših priročnikov filmske analize Essential Cinema: An Introduction to Film Analysis (2014), ki poudarja: »Filmska analiza nam omogoča spoznavati, kako nas filmski ustvarjalci prevzamejo s svojo magijo in kako je ta čarobnost posledica najrazličnejših kombinacij ključnih elementov filma. Analitični pristop nas ne oropa gledalskega užitka, temveč ponuja še močnejše zadovoljstvo angažiranega spremljanja filmskega dela.«  

Kino-katedro 2015/2016 pričenjamo v sredo 14. oktobra ob 17.00, ko bo projekciji zmagovalnega dela FSF 2013 Razredni sovražnik (ki nedvomno sodi med najprodornejše domače filmske stvaritve preteklih let), sledila njegova estetska analiza in interpretacija.

Prijave na celoten sklop delavnic oziroma posamezen izbrani program (in morebitna dodatna vprašanja) sprejemamo do začetka programa na elektronskem naslovu andrej.sprah@kinoteka.s ali na telefonski številki: 01 43 42 529


KINO-KATEDRA ZA PEDAGOGE II (2014/2015):
Metodologija filmske vzgoje (za srednje šole)

V Slovenski kinoteki najavljamo novo sezono programa Kino-katedra za pedagoge z naslovom »Metodologija filmske vzgoje (za srednje šole)«. Drugi letnik delavnic v šolskem letu 2014/15 bo posvečen obravnavi nekaterih pomembnih vprašanj, s katerimi se srečujemo ob uvajanju filmskih vsebin v vzgojni proces na srednješolski stopnji (pa tudi v zadnji triadi devetletke). Ob mesečnih srečanjih se bomo osredotočili na različne možnosti obravnave filmske umetnosti v okviru osmih tematskih zastavkov: filmski izraz in njegovi razvojni poudarki, avtorski film, žanrski film, kratki film, dokumentarni film, mladinski film, filmske adaptacije (literarnih del) in svetovni film. V sklopu posamezne teme bomo spoznali načela različnih disciplin filmskega preučevanja (filmologije, naratologija, estetike, ontologije, spoznavne teorije itn.), se seznanili z raznovrstnimi pristopi k poučevanju filmske kulture kot so zgodovinski, problemski, analitični ali vrednostni pristop in obdelali tri temeljne aspekte kinematografije: literarnega, dramatskega ter filmskega.

 Program delavnic sestavlja uvodno predavanje, projekcija izbranega filmskega dela in programsko vodena razprava. Udeležba na delavnicah, ki potekajo v popoldanskem času od 17.00 do 21.00 ure, je v celoti brezplačna. Namenjena je pedagoškim delavcem v srednjih šolah in učiteljem zadnje triade osnovnih šol, posameznikom, ki se samostojno ukvarjajo s filmsko vzgojo ter zainteresirani javnosti.

 Delavnice pripravlja in izvaja dr. Andrej Šprah (vodja raziskovalno-založniškega oddelka Kinoteke) v sodelovanju z Majo Krajnc (koordinatorko in izvajalko izobraževalnega programa Kino-katedra za srednješolce), sodelavci Slovenske kinoteke ter zunanjimi sodelavci.

 Prijave na celoten sklop delavnic oziroma posamezen izbrani program (in morebitna dodatna vprašanja) sprejemamo do začetka delavnic na elektronskem naslovu andrej.sprah@kinoteka.si ali telefonu: 01-4342-529

Prvo srečanje bo potekalo v sredo 22. 10. 2014 ob 17.00 v kinotečni Dvorani Silvana Furlana na Miklošičevi cesti 28 v Ljubljani, ko si bomo ogledali tudi film Državljan Kane Orsona Wellesa.

KINO-KATEDRA ZA PEDAGOGE I (2013/2014)

V šolskem letu 2013/14 začenjamo s pripravo in izvajanjem delavnice Kino-katedra za pedagoge, namenjene zlasti srednješolskim učiteljem filmske, medijske in umetnostne vzgoje oziroma učiteljem, ki pri svojih predmetih kot enega izmed didaktičnih sredstev uporabljajo film. Delavnice so odprte tudi za širšo zainteresirano javnost.

Z uvajanjem pričujočega projekta v svoj program se Kinoteka pridružuje prizadevanjem na državni ravni v okviru vizije Nacionalnega programa za kulturo, ki med svojimi cilji izpostavlja tudi uvrstitev filmske in medijske vzgoje v nacionalni kurikulum. S temi zavzemanji se filmska stroka ukvarja že vrsto let, ko vztraja v prepričanju o nujnosti vpeljave filmske in medijske vzgoje v celoten šolski proces, tako da bi bile določene vsebine s filmskega in avdiovizualnega področja na vseh ravneh izobraževanja bodisi ustrezno individualno obravnavane ali pa razporejene v kontekst posameznih predmetov. Na ta način se nadaljujejo pobude vzbujanja prepotrebnega zanimanja za »vzgojo pogleda« oziroma »filmsko opismenjevanje« kot ključnih dejavnikov usklajevanja izobraževanja s sodobnimi umetnostmi. Seveda uvajanje filma v kurikulum vselej predstavlja tudi vprašanje kompetenc, saj so dijaki ob vstopu v šolo že sami aktivni gledalci oziroma sprejemniki filmskega medija in ostalih avdiovizualnih vsebin. Izobraževalni proces naj bi jih zato opremil zlasti z možnostmi premišljevanja vsaj deloma »že znanega«, kar pa seveda pomeni, da dejanska usmeritev pedagoške dejavnosti ne more meriti toliko na razlago ali interpretacijo videnih vsebin, marveč se mora v enaki meri posvečati dejavnikom samega pogleda in zasnove vedenja, ki ga zmore zainteresirani pogled doseči. Zato se zdi nadvse pomembno, da se tudi pedagoški delavci dejavno vključijo v proces izobraževanja, ki ga ponujajo ustrezno usposobljene institucije.

Temeljni namen programa delavnic je tako zapolniti praznino v ponudbi strokovnih vsebin za dodatno izobraževanje učiteljev kulturnih programov o možnostih in načinih uporabe filma v kurikularnem procesu. Na njihovo pomanjkanje namreč opozarjajo udeleženci vsakoletnih srečevanj in posvetov pedagoških delavcev, kakršne predstavljajo Kulturni bazar, posveti ravnateljev srednjih šol ipd., kjer se vselej izkazuje tudi izjemno zanimanje za možnosti dodatnega izobraževanja.

Delavnice Kino-katedra za pedagoge v šolskem letu 2013/14 bodo zajemale analitično obravnavo nekaterih ključnih zgodovinskih filmskih gibanj oziroma šol in z njimi povezanih konceptov, njihovih najpomembnejših izraznih sredstev ter poglavitnih ustvarjalnih prijemov.

Pripravljamo osem srečanj, ki bodo potekala enkrat mesečno od oktobra 2013 do maja 2014. Soočili se bomo z vrsto vprašanj, ki so usodno zaznamovala razvoj filmskega modernizma in postmodernizma, predvsem v sferi igranega filma. Gibanja, šole oziroma fenomeni, ki se jim bomo posvetili v prvi ediciji projekta, so: ameriški film noir, italijanski neorealizem (Neorealismo), britanski svobodni film (Free Cinema), francoski novi val (Nouvelle Vague), novi oz. mladi nemški film (Der Neue Deutsche Film oziroma Junger Deutscher Film), novi jugoslovanski film oziroma »črni val« (»crni talas«), novi Hollywood (New Hollywood oz. American New Wave) ter Dogma 95 (Dogme 95). Seveda bomo s pridom izkoriščali možnosti njihove analize ob neposredni filmski izkušnji ogleda izbranih filmskih klasik, ki jih premore filmska zbirka Kinoteke.

Zasnova prvega letnika projekta temelji na prepričanju o izjemni povezanosti in medsebojni soodvisnosti dogajanj na filmskem zemljevidu v vseh poglavitnih razvojnih fazah kinematografije obravnavanega obdobja. Obenem pa so prav posebnosti posameznih ustvarjalnih in stilističnih prvin, značilnih za določeno filmsko gibanje, tisti dejavniki, ki so zagotovili osnovo za razvoj izjemno heterogenega spektra izraznih možnosti ustvarjalnosti gibljivih podob. Ta se je v najprodornejših pobudah vselej soočala z omejitvami lastnega kategorialnega dometa in zato pogosto prestopala meje posameznih filmskih panog in se dejavno spogledovala s prijemi eksperimentalnega ter dokumentarnega filma. Pokazali bomo, kako je kategorizacija na osnovi »panožne delitve« pogosto vsiljeno omejevanje prostega pretoka ustvarjalnih energij, ki se ne menijo za okvire, v katere jih skušajo na eni strani zapirati producentski finančni interesi, na drugi pa sama refleksija, ki praviloma temelji prav na čim bolj preciznem opredelitvenem instrumentariju. Tako se bomo mestoma podajali tudi k neposrednim aspektom dokumentarnih študijev in raziskav eksperimentalnega filma, čeprav se bomo v osnovi gibali predvsem na področju igranih filmskih pobud.

Program delavnic je sestavljen iz uvodnega predavanja, ki bo zakoličilo izhodišča za razpravo po filmski projekciji. Predavanju bo sledila projekcija izbranega filmskega dela, tej pa razprava, ki bo sicer programsko vodena, vendar pa v ključnih segmentih odprta tudi za predstavitev primerov »dobre prakse«, skozi katere bodo pedagogi lahko izmenjevali izkušnje ob realizaciji filmskih programov znotraj individualne zasnove izobraževalnega procesa. Konkretna časovnica naj bi zajemala eno šolsko uro dolgo predavanje, filmsko projekcijo (pri kateri večina izbranih filmov ne presega »klasične« dolžine 90 minut), zadnja (šolska) ura pa je namenjena razpravi.

Udeležba na delavnicah je v celoti brezplačna in je poleg neposredne ciljne publike pedagoških delavcev namenjena tudi vsej ostali zainteresirani javnosti.

Prijavljeni udeleženci prejmejo v dar tri publikacije (po lastnem izboru) iz kinotečne založniške dejavnosti zadnjih let.

Program pripravlja in izvaja Andrej Šprah (vodja raziskovalno-založniškega oddelka Kinoteke) v sodelovanju z Jurijem Medenom (vodjo programskega oddelka Kinoteke) in Majo Krajnc (koordinatorko in izvajalko izobraževalnega programa Kino-katedra za srednješolce).

Vprašanja o izvedbi in prijave za celoten sklop delavnic oziroma posamezen izbrani program sprejemamo na elektronskem naslovu: andrej.sprah@kinoteka.si.

dr. Andrej Šprah, vodja raziskovalno-založniškega oddelka
tel.: 01 43 42 529