raziskovalno-založniški oddelek

RAZISKOVALNO-ZALOŽNIŠKI ODDELEK


Raziskovalno-založniški oddelek je nastal leta 1996 kot eden od štirih oddelkov Slovenske kinoteke. Z njegovo ustanovitvijo se je v Kinoteki združila bogata založniška tradicija, ki sta jo v času svojega delovanja gradila Slovenski gledališki in filmski muzej ter Dvorana Kinoteke v Ljubljani, založništvo pa se je uveljavilo kot ena temeljnih dejavnosti Slovenske kinoteke.

Začetki kinotečne založniške dejavnosti segajo v januar leta 1964, ko je pri Dvorani Kinoteke izšla prva knjižna publikacija, prevod dela Denisa Mariona Erich von Stroheim. Drobna knjižica je pomenila uvod v bolj ali manj kontinuirano izdajanje filmske literature in bila zametek danes že skoraj legendarne knjižne zbirke Kinotečni zvezki, posvečene režiserjem in gibanjem, ki so odločilno zaznamovali razvoj filmske umetnosti. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je na področje filmskega založništva dejavno vključil tudi Slovenski gledališki in filmski muzej in leta 1981 osnoval zbirko Slovenski film, nato pa v sodelovanju z revijo Ekran položil temelje zbirke Imago. Leta 2010 se je obstoječim pridružila zbirka Kino-raziskave, ki bila zasnovana na osnovi potrebe po konkretiziranju kinotečne dejavnosti na raziskovalnem področju. 

V času ustanavljanja Slovenske kinoteke kot naslednice Dvorane Kinoteke in Filmskega muzeja so pod okrilje raziskovalno-založniškega oddelka prešle vse tri zbirke. Leta 1995 je izšel prvi naslov v novi seriji Kinotečnih zvezkov, François Truffaut Carole Le Berre; z občutno povečanim obsegom in spremenjeno podobo so »zvezki« postali »knjige«. Prenove sta bili deležni tudi drugi dve zbirki, Slovenski film in Imago, v okviru katerih je do danes izšla vrsta izvirnih in prevodnih del s področja teorije, kritike in zgodovine slovenskega ter svetovnega filma. Kot plod prizadevanj, da bi pokrili bele lise na področju filmskega založništva, je omenjenim zbirkam sledilo več knjižnih projektov in izdaj: njihov namen je bil bodisi predstaviti manj znana področja filmske umetnosti bodisi ponuditi vpogled v proces nastajanja filmskega scenarija ali s knjigo oplemenititi poseben dogodek, kakršen je denimo pomembno filmsko odkritje.

V navezavi na filmski program Kinoteke je raziskovalno-založniški oddelek pripravil številne Kinotečne kataloge in Programske liste retrospektiv, aktivno pa sodeluje tudi z muzejskim oddelkom pri izdajanju knjig in katalogov. Doslej je pri Slovenski kinoteki izšlo preko 120 knjižnih izdaj in katalogov, skupaj z izdajami njenih »predhodnikov« ima raziskovalno-založniški oddelek v svojem »arzenalu« okoli 200 različnih naslovov, od katerih je znaten del na voljo za prodajo (seznam s krajšimi opisi je na voljo v katalogu knjižnih izdaj).

Ob strogo izdajateljski dejavnosti oddelek opravlja še druge naloge. Med manj znanimi, a zato nič manj pomembnimi je arhiviranje izdaj Kinoteke in od leta 2003 depojsko hranjenje okrog 30.000 izvodov različnih publikacij. Oddelek v okviru svojega rednega dela skrbi tudi za sistematično zbiranje določenih filmografskih in drugih za kinotečno dejavnost ključnih gradiv in podatkov, ki predstavljajo osnovo za oblikovanje in vzpostavitev kinotečnih baz podatkov. Ena glavnih dejavnosti tega sicer ob knjižnici najmanjšega oddelka Slovenske kinoteke je skrb za promocijo, distribucijo in prodajo knjižnih izdaj in katalogov po knjižnicah, knjigarnah in sorodnih ustanovah doma in v tujini, na knjižnih sejmih, ob filmskih ter drugih dogodkih, oddelek pa sodeluje tudi pri bogatenju knjižničnega fonda Kinoteke z izmenjavami knjižnega gradiva.

Cilj vseh teh dejavnosti je približati strokovno filmsko literaturo najširši kulturni javnosti. Knjižne publikacije Slovenske kinoteke so danes dostopne na policah večjega dela splošno-izobraževalnih, šolskih in univerzitetnih knjižnic ter pomembnejših knjigarn po vsej Sloveniji.