ČLANSTVO

Članstvo v knjižnici Slovenske kinoteke je brezplačno.

IZPOSOJA

Na dom izposojamo večino monografskih publikacij. Publikacije s statusom čitalniškega gradiva so na voljo zgolj v prostorih knjižnice.

Delovni čas Knjižnice & Mediateke
Ponedeljek: 09.00-15.00
Sreda: 10.00-18.00
Petek: 09.00-14.00

SKINO je od leta 1998 polnopravna članica v sistemu COBISS – Kooperativni online bibliografski sistem in servisi, kar pomeni, da so tudi katalogi in ostale informacije o gradivu na voljo v COBISS/OPAC. Prav tako je tudi izposoja gradiva avtomatizirana v sistemu COBISS/Izposoja, tako da so vsi podatki o trenutni dostopnosti gradiva na voljo preko svetovnega spleta na naslovu:
COBISS.si vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov.

Po katalogu Specialne knjižnice Slovenske kinoteke lahko gradiva iščete prek povezave: Lokalna baza podatkov: Slovenska kinoteka, Ljubljana