Kaj je specialna knjižnica?


Specialna knjižnica posreduje uporabnikom
- primarne dokumente;
- druge strokovne in znanstvene informacijske vire z določenega ožjega ali širšega strokovnega ali znanstvenega področja.

Sodobna specialna knjižnica širi našteti osnovni nalogi knjižnice na različna druga področja znanstvenega informiranja, komuniciranja in storitev za posebne skupine uporabnikov:
- usposabljanje in izobraževanje uporabnikov za uporabo različnih podatkovnih zbirk in računalniških mrež;
- tvori in vzdržuje specializirane podatkovne zbirke.

Specialne knjižnice so praviloma
- nesamostojne, delujejo v okviru drugih ustanov;
- manjše, v večini dela le en knjižničar (knjižnica enega knjižničarja).

Specialne knjižnice se med sabo zelo razlikujejo, glede na
- področje, ki ga pokrivajo;
- storitve, ki jih opravljajo.

Specialne knjižnice najdemo pri različnih ustanovah, od podjetij, raziskovalnih inštitutih, državni upravi, bolnišnicah in zdravstvenih zavodih, muzejih in društvih. V rvi vrsti opravljajo naloge za uporabnike z ustanove,čigar sestavni del so, ali pa za zunanje uporabnike, če je to v interesu njihove ustanove ali organizacije. Specialno knjižničarstvo je pomembno za vse knjižnice, ker v marsičem prvo uvaja in testira nove rešitve v knjižničarstvu, predvsem na področju uvajanja in uporabe informacijske tehnologije, pa tudi na področju marketinga, usposabljanja uporabnikov. Pogosto so tesno povezane z knjižnicami, ki delujejo na področju visokega šolstva (ko gre za podporo raziskovanju), zato v anglosaksonskem in skandinavskem knjižničarstvu uporabljajo skupen izraz, knjižnice, ki podpirajo raziskovanje – »research libraries«.

Zakaj uporabljati specialno knjižnico?

SKINO skrbi za pomoč pri odločanju in je vir dragocenih informacij o specialni knjižnični zbirki. Če se ukvarjate s filmom, vam bo delo v specialni knjižnici prihranilo čas in energijo, ki bi jo sicer zapravili za iskanje določene informacije. Svetujemo, da se v specialni knjižnici vedno posvetujete s knjižničarjem, mu predstavite svojo nalogo in pustite, da vam pomaga pri iskanju gradiv in informacij.