COBISS


COBISS povezuje in podpira funkcije in dejavnosti knjižnic, informacijskih centrov in informacijskih servisov v Sloveniji, ki uporabljajo enotno metodologijo distribuirane obdelave podatkov, programsko opremo COBISS ter druge storitve in proizvode Instituta informacijskih znanosti (IZUM), ki ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije kot javni neprofitni zavod s funkcijo bibliografskega in informacijskega servisa.

COBISS zagotavlja vključenim organizacijam učinkovito podporo pri avtomatizaciji knjižnične dejavnosti na lokalni ravni ter pri njihovem povezovanju v integriran knjižnični informacijski sistem. Na tej podlagi se oblikujejo vzajemna in lokalne baze podatkov ter katalogi knjižničnega gradiva. Sistem COBISS/OPAC omogoča uporabnikom oddaljeni dostop do navedenih baz podatkov in katalogov ter do številnih drugih (domačih in tujih) baz podatkov, katerih ponudbo organizira IZUM v dogovoru z njihovimi proizvajalci/dobavitelji.

IZUM je zasnoval in razvija sistem in servise COBISS ob sodelovanju s številnimi knjižnicami in informacijskimi centri (iz Slovenije in iz drugih držav) pri avtomatizaciji njihovega poslovanja in medsebojnega povezovanja z uporabo sodobne informacijske tehnologije.

COBISS predstavlja nadgradnjo sistema vzajemne katalogizacije, ki je leta 1987 najprej povezoval tri slovenske knjižnice, istega leta je bil v okviru nekdanje Skupnosti jugoslovanskih nacionalnih knjižnic sprejet kot skupna osnova knjižničnega informacijskega sistema, zatem pa tudi kot del zveznega projekta izgradnje sistema znanstvenih in tehnoloških informacij Jugoslavije. V letih od 1988 do 1991 je med knjižnicami v sistemu sodelovalo šest nacionalnih knjižnic in večje univerzitetne knjižnice.

Po razpadu SFR Jugoslavije je financiranje razvoja sistema COBISS prevzelo takratno Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije. COBISS predstavlja danes temelj knjižničnega informacijskega sistema Slovenije in je s tem eden nosilnih segmentov informacijske infrastrukture znanosti, izobraževanja in kulture.

V sistemu COBISS aktivno sodeluje preko 240 največjih slovenskih knjižnic vseh vrst (nacionalna, univerzitetne, fakultetne, specialne, splošnoizobraževalne in šolske), zato ga že lahko označimo tudi kot virtualno (elektronsko) knjižnico Slovenije. Več sto manjšim knjižnicam (predvsem šolskim) služi sistem COBISS kot vir bibliografsko-kataložnih informacij z možnostjo online prenosa bibliografskih zapisov (download) v lokalne aplikacije na osebnih računalnikih.

Programska oprema COBISS podpira različne funkcije knjižnic (iskanje v bazah podatkov, vzajemna katalogizacija, izposoja, izpisi …) z možnostjo izbire uporabniških vmesnikov v več jezikih. Navedena programska oprema je originalni proizvod IZUM-a. Programsko opremo COBISS pri avtomatizaciji svojega poslovanja uporabljajo tudi nekatere knjižnice v drugih državah (BiH, Makedonija in ZRJ ter slovenski knjižnici v Avstriji in Italiji).

Povezava: http://cobiss.izum.si/