arhivirana novica

Valvasorjeva odličja za leto 2013

Slovensko muzejsko društvo vsako leto ob mednarodnem muzejskem dnevu podeli Valvasorjeva odličja za izjemne dosežke na področju muzejstva. V veliko veselje nam je, da sta letošnji prejemnici Častnega Valvasorjevega priznanja Marta Matul in Barbara Matul Kalamar za podarjeno zapuščino Nika Matula Slovenski kinoteki, in v veliko čast, da je Komisija za podeljevanje Valvasorjevih nagrad, priznanj in diplom podelila Valvasorjevo nagrado za enkratne dosežke Metki Dariš, vodji muzejskega oddelka Slovenske kinoteke za projekt NIKO MATUL: FILMSKA SCENOGRAFIJA | PRODUCTION DESIGN – retrospektiva filmov in razstava | film retrospective and exhibition.

Čestitamo Marti Matul in Barbari Matul Kalamar za prejeto priznanje ter se jima še enkrat zahvaljujemo, da sta Kinoteki podarili celotno skrbno ohranjeno zapuščino Nika Matula ter nudili nenadomestljivo pomoč pri pripravi projekta.

Za pomoč in sodelovanje pri projektu se zahvaljujemo tudi številnim inštitucijam, partnerjem, organizacijam in posameznikom, ki so na najrazličnejše načine pripomogli, da je bil projekt izveden v zamišljenem obsegu in zahtevnosti. Posebna zahvala gre Blažu Peršinu (Muzej in galerije mesta Ljubljane), ki je projekt podprl v ključnem trenutku.

Hvala Martinu Podrzavniku in Špeli Čižman.


fotografije: Andrej Kogovšek