arhivirana novica

Razstava - Iz zbirke: Filmski plakat

Zgodovina filma je tudi zgodovina prikazovanja in gledanja filma, zgodovina razmišljanja in pisanja o filmu, zgodovina razvoja filmske tehnike in opreme kinematografov, zgodovina filmskih poklicev in filmskih ustvarjalcev, pa tudi zgodovina vrst in oblik spremljajočega filmskega gradiva, z raznolikimi tiskovinami, fotografskim in reklamnim gradivom. Slovenska kinoteka se kot filmski muzej s filmom ukvarja celovito in poglobljeno, zato 2. Festival 35-mm filma, ki je posvečen filmski projekciji, kakršno so gledalci spremljali prvih 120 let zgodovine filma, dopolnjuje razstava redko videnih filmskih plakatov iz naše zbirke.  

Film in plakat sta sopotnika od nekdaj. Omogočili so ju tehnološki razvoj in družbene razmere. Plakat je imel sprva zelo omejen čas trajanja, zelo podobno kot dnevni časopisi: ko je opravil svojo osnovno nalogo – obveščanje in nagovarjanje gledalcev – ni bil več potreben ali zanimiv. Povezava s filmom mu je pri tem še dodatno škodila, saj je ta od samih začetkov veljal za zabavi in razvedrilu namenjen medij, za nevrednega skrbnejše obravnave, kaj šele sistematičnega zbiranja in hranjenja spremljajočih filmskih gradiv.  

Kljub temu se je filmski plakat razvil in uveljavil kot ena pomembnejših tem vizualnega komuniciranja. Prenekateri filmski plakati tako v zgodovini oblikovanja vizualnih komunikacij predstavljajo najboljša in najvznemirljivejša dela. Zanimivo pa je, da imajo tudi tisti drugi, ponesrečeni, žanrsko zaznamovani, naivni in nerodni, svoje privržence, ki jih občudujejo in strastno zbirajo.  

Tudi v Kinoteki smo vestni zbiralci in skrbniki zbirke filmskih plakatov. Izbor, predstavljen na razstavi, je iz relativno kratkega obdobja med letoma 1954 in 1968. Gre za redkeje videne plakate slovenskega distribucijskega podjetja Vesna film in distributerjev nekdanje Jugoslavije, ki so tudi poskrbeli za produkcijo teh plakatov. Večinoma so bili plakati namenjeni celotnemu jugoslovanskemu filmskemu trgu, zato so le nekatere stiskali tudi v slovenski jezikovni različici.  

V eni vitrini so razstavljeni filmski plakati za lahkotnejše žanre, v drugi pa za avtorske filme, ki gledalca vabijo k razmisleku. Oblikovno gre za izdelke večinoma neznanih avtorjev, za izdelke, ki so jih pripravili v grafičnih oddelkih tiskarn, pogosto izpeljanih iz predlog originalnih verzij plakatov. Zanimive so skupne značilnosti plakatov v obeh skupinah, ne glede na to, ali gre za italijanski, ameriški ali sovjetski film. V skupini plakatov za avtorske filme pa velja opozoriti na vizualno govorico filmskega plakata, ki je povsem drugačna od sicer pogostega tipiziranega ameriškega komercialnega filmskega plakata.
Metka Dariš