arhivirana novica

Knjižne novosti Slovenske kinoteke!

MAURICE MERLEAU-PONTY, DUDLEY ANDREW, ALLAN CASEBIER, VIVIAN SOBCHACK, LAURA U. MARKS, MALIN WAHLBERG IN DANIEL FRAMPTON

Fenomenologija filma: tradicije in novi pristopi
izbor Polona Petek
uredila Nil Baskar in Polona Petek
spremna beseda Igor Koršič
prevodi Polona Petek, Polona Glavan in Aleksandra Rekar
Slovenska kinoteka, Ljubljana 2014
21 cm, 224 str., kazalo imen in filmskih naslovov, broširano
ISBN 978-961-6417-89-1
zbirka Kino-raziskave
redna cena: 17,00 € / cena s popustom (od 5.9.2015 naprej): 11,90 €  

Fenomenologija filma: tradicije in novi pristopi
prinaša sedem filmsko-filozofskih esejev vodilnih avtoric in avtorjev na področju fenomenologije filma v izboru Polone Petek in s spremno besedo filmskega teoretika ter pedagoga Igorja Koršiča. Zbornik predstavlja fenomenologijo kot enega temeljnih pristopov, ki je še pred desetletji veljal za marginalno oziroma prezrto metodologijo filmske vede, v zadnjem času pa je odločneje vstopil v ospredje globalnega raziskovanja filma. Po upadu popularnosti semiotičnih, strukturalističnih in psihoanalitskih pristopov, ki so prevladovali v filmskih študijah v zadnjih desetletjih, fenomenološka usmeritev terja vnovičen razmislek tako o epistemologiji in estetiki filma, kakor tudi o temeljnih pristopih same misli o filmu.  

Fenomenologija utemeljuje in legitimira svet pred ali pod delitvijo na objektivno in subjektivno, celostni svet, tak, kot ga doživljamo v celostni človeški izkušnji. Vračanje polne legitimnosti temu “živetemu svetu” in biti, ki se v njem skriva, njegova emancipacija, je po moje najpomembnejši prispevek fenomenologije mišljenju. Ker je naš živeti svet, naša “subjektivna” izkušnja, za fenomenologijo neizogiben, izhodiščni in temeljni del mišljenja, je prvi nasvet bralcu fenomenoloških del to, da vzame za izhodišče, za referenco, za ključno primerjavo ravno svoje človeško izkustvo.

Igor Koršič, iz spremne besedeRAMON LOBATO
Sive ekonomije filma: kartiranje neformalne filmske distribucije

uredil Nil Baskar
prevedla Maja Lovrenov
Slovenska kinoteka, Ljubljana 2014
21 cm, 184 str., bibliografija, kazalo imen, pojmov in filmskih naslovov, broširano
ISBN 978-961-6417-91-4
zbirka Imago
redna cena: 18,00 € / cena s popustom (od 5.9.2015 naprej): 12,60 €  

Sive ekonomije filma odkrivajo globalne filmske pokrajine, ki ostajajo v prevladujočih obravnavah in zgodovinah navadno spregledane – področja neformalnih oblik proizvajanja, kroženja in gledanja filmov ter avdiovizualnih medijev na splošno. Za urejenim in enoličnim pročeljem komercialnih multipleksov, mestnih kinov, digitalnih medijskih kanalov ter režimov intelektualne lastnine, ki v razvitem svetu zamejujejo aktualni horizont filmske kulture, obstaja druga, globalna realnost, ki je v svoji vsakdanji, banalni obliki veliko bolj kaotična in kompleksna. Filmi se po celem svetu prodajajo na obcestnih stojnicah, lokalnih tržnicah in v trgovinah z živili; nezakonito so sneti ali pretočeni s spleta; predvajani so v provizoričnih videoklubih, na cestnih vogalih in v restavracijah, trgovinah in barih. Pričujoča študija kartira industrijsko dinamiko tovrstnih filmskih omrežij ter krogotokov na lokalni ravni, od spodaj navzgor, od Los Angelesa do Lagosa, od Melbourna do Ciudáda de Méxica, in pri tem prepričljivo demonstrira, kako vse te »sive«, neformalne, nelegalne in piratske ekonomije v konstelacijah poznega kapitalizma nikakor niso obroben, zanemarljiv in enoznačen pojav, temveč nasprotno središčen in odločilen dejavnik za globalno politično ekonomijo medijev.  

Ramon Lobato je raziskovalec neformalnih filmskih industrij ter medijev pri Institute for Social Research na Swinburne University of Technology v Melbournu. Je avtor študije Sive ekonomije filma: kartiranje neformalne filmske distribucije (BFI/Palgrave, 2012) in soavtor knjig Amateur Media: Social, Cultural and Legal Perspectives (Routledge, 2012) ter The Informal Media Economy (Polity Press, 2015).