arhivirana novica

In memoriam: Zmago Jeraj

V sredo, 24. junija, ob 19. uri se bomo s sporedom filmov in posnetkom intervjuja poklonili spominu na Zmaga Jeraja, ki sodi med največje slovenske likovne umetnike zadnjih desetletij. Zanimale so ga številne umetnostne tehnike, ne le slikanje na platno, risba in grafika, temveč tudi fotografija, ilustracija, knjižna oprema, gledališka scenografija in seveda film, s katerim se je začel ukvarjati v drugi polovici 60. let.

spored
Elegija za včerajšnji dan
, Zmago Jeraj, Slovenija, 1965/66, DVD (posneto na 8 mm filmski trak), barvni, 7'5''
In kaj sedaj?
, Zmago Jeraj, Slovenija, 1965/66, DVD (posneto na 8 mm filmski trak), čb, 5'16''
Zamiranje (Melanholični triptih)
, Zmago Jeraj, Slovenija, 1965/66, DVD (posneto na 8 mm filmski trak), čb/barvni, 12'21''
Odlomek video pogovora z Zmagom Jerajem, ki sta ga pripravila Mitja Marko Feguš in Miha Peče, 2006

Amaterski filmi Zmaga Jeraja
Kot fotograf in slikar se Zmago Jeraj ni mogel upreti časovni dimenziji podob. Za amaterske in profesionalne fotografe v tistem času to mogoče še ni bilo tako nenavadno, za slikarje pa vsekakor. Sam je bil prepričan, da če bi takrat o tej zadevi obstajal podoben konsenz med likovniki, kot je bil kasneje v času video umetnosti, da bi dalj časa vztrajal še na amaterskem filmskem polju. Tako pa so mu skupaj s tehničnimi težavami razmere kmalu ohladile začetno navdušenje in je zato prekinil s snemanjem filmov.

Njegov filmski pristop je bil analitičen. Največ se je posvečal svetlobi in materialnim aspektom filmske slike, medija. Pri nekaterih filmih se je posluževal storitev filmskega laboratorija TV Ljubljana, da je dosegel želene učinke. V vsebinskem smislu je sledil tradiciji izpovednih filmov oz. eksistenčnim tematikam. Prišteval se je med ostale »slovenske« avtorje, za katere je bila značilna introvertiranost in inovativna uporaba kamere (nasproti dokumentaristični). Vendar bolj kot sporočilnost ga je vedno zanimala forma in medij. Želel je razviti svojo lastno poetiko, ki bi izhajala iz estetskih in materialnih značilnosti osmičk.
Miha Peče