arhivirana novica

Kino-katedra za pedagoge III

KINO-KATEDRA ZA PEDAGOGE III: »Filmska analiza in interpretacija«

Tretja sezona programa izobraževalnih delavnic Kino-katedra za pedagoge je tematsko posvečena vprašanjem filmske analize in interpretacije v širokem spektru pomenskih razsežnosti umetnosti gibljivih podob. Podrobnejši pogled bomo tako namenili vprašanjem različnih pristopov, metod in pogojev analiziranja in interpretiranje filmskih del, ki zajemajo zlasti vidike estetske, tekstualne oz. jezikovne, tematske, naratološke oz. pripovedne, ikonične oz. slikovne, verifikacijske, stilistične in zgodovinske analize. V pregledu različnih sredstev (instrumenti deskripcije, citiranja in dokumentiranja) ter analitičnih tehnik (od razkadriranja, opisa ali shematike do analize segmentov, odlomkov, fotogramov ipd.) bomo poseben poudarek namenili vprašanjem analitične interpretacije kot enem ključnih segmentov filmske vzgoje, ki omogoča razumevanje filma v vseh njegovih bistvenih elementih oz. pojavnih oblikah, v katerih lahko film obravnavamo kot umetniško delo, kot dejavnik avdiovizualne kulture, kot sestavino množično(medijskega) sistema, kot element novih tehnologij in kot ekonomsko kategorijo. 

Poleg ohranjanja ključnih logističnih poudarkov preteklih programov (brezplačna udeležba, terminski in časovni razpored – enkrat mesečno ob sredah v popoldanskem času med 17.00 in 21.00 uro), se tokrat obeta nekaj novosti: 

Delne spremembe bo deležna struktura posamezne delavnice – namesto dosedanje prakse, ki je zajemala uvodno predavanje, projekcijo filma in diskusijo, bo tokrat film uvedla le krajša najava, sledila bo projekcija in pa daljša oblika filmske analize in interpretacije z diskusijo. 

Za razliko od preteklih let se bomo skušali podrobneje osredotočiti na novejša filmska dela (seveda z neizbežnim soočenjem z nekaterimi klasičnimi mojstrovinami filmske umetnosti). 

Bistveno novost predstavlja podatek, da bo imela udeležba v programu Kino-katedre za pedagoge status dodatnega strokovnega izobraževanja za pridobitev kvalifikacije za poučevanje novega izbirnega predmeta Filmska vzgoja za gimnazije, ki se pripravlja v sklopu zasnove strategije razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje.

Zato bo tudi program delavnic v veliki meri prilagojen učnemu načrtu izbirnega predmeta, ki je v pripravi.

Ob koncu delavnic udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi, ki ga je mogoče uveljavljati pri vlogah za napredovanje na MIZŠ.  

Osnovno vodilo bo ostala težnja po čimbolj celovitem pristopu k filmski ustvarjalnosti, v katerem se odraža  spoznanje Jona Lewisa, avtorja enega najnovejših priročnikov filmske analize Essential Cinema: An Introduction to Film Analysis (2014), ki poudarja: »Filmska analiza nam omogoča spoznavati, kako nas filmski ustvarjalci prevzamejo s svojo magijo in kako je ta čarobnost posledica najrazličnejših kombinacij ključnih elementov filma. Analitični pristop nas ne oropa gledalskega užitka, temveč ponuja še močnejše zadovoljstvo angažiranega spremljanja filmskega dela.«  

Kino-katedro 2015/2016 pričenjamo v sredo 14. oktobra ob 17.00, ko bo projekciji zmagovalnega dela FSF 2013 Razredni sovražnik (ki nedvomno sodi med najprodornejše domače filmske stvaritve preteklih let), sledila njegova estetska analiza in interpretacija.

Prijave na celoten sklop delavnic oziroma posamezen izbrani program (in morebitna dodatna vprašanja) sprejemamo do začetka programa na elektronskem naslovu:  andrej.sprah@kinoteka.si ali na telefonski številki: 01 43 42 529 - dr. Andrej Šprah, vodja raziskovalno-založniškega oddelka Slovenske kinoteke