arhivirana novica

Kino-katedra za pedagoge IV

Prelomne filmske smeri v razvoju kinematografske ustvarjalnosti

Četrta izdaja izobraževalnih delavnic Kino-katedra za pedagoge se tematsko osredotoča na obravnavo velikih filmskih smeri (opredeljenih tudi kot stilne formacije ali stilne usmeritve), ki so v svojem času spreminjala podobo in vizije filmske umetnosti. Tako se bomo posvetili kinematografskim fenomenom kot so filmski: impresionizem, ekspresionizem, realizem, modernizem, postmodernizem, (neo)minimalizem, novi realizem in tretji film. Ob izboru reprezentativnih filmskih naslovov bomo preučevali temeljne značilnosti posamezne smeri, upoštevajoč duh in določila časa, iz katerega se je izšla in ga tudi sama v mnogo čem zaznamovala ter njen vpliv na razvoj umetnosti gibljivih podob. Posvetili se bomo tako začetnim obdobjem filma, v katerih se je ta šele začel uveljavljati kot nova »sedma« umetnost (impresionizem, ekspresionizem), času, ko je prevzemal vlogo najvidnejšega gibala estetskih, družbenih in kulturnih dogajanj oziroma dognanj (realizem, modernizem, postmodernizem) ter aktualnosti ((neo)minimalizem, novi realizem, tretji film), v kateri se film ponovno konstituira kot medij, v katerem se odražajo osnovna nasprotja in teženje sveta, ki se vedno bolj nerazumljivo bliža točki brez vrnitve.

Več ...