arhivirana novica

Siegfried Kracauer: Filmska čitanka

Izšla je nova kinotečna publikacija!

Siegfried Kracauer
Filmska čitanka
izbor in spremna beseda Anja Naglič
prevedli Anja Naglič in Maja Lovrenov
Slovenska kinoteka, 2017
ISBN 978-961-7013-01-6
zbirka Imago
Redna cena: 16,00 €

Filmi so ogledalo obstoječe družbe. Financirajo se s sredstvi koncernov, ki morajo, da ustvarijo dobiček, za vsako ceno uganiti okus občinstva. Občinstvo gotovo sestavljajo tudi delavci in mali ljudje, ki udrihajo čez razmere v višjih krogih, poslovni interes pa zahteva, da producent zadovolji družbenokritične potrebe potrošnikov. Toda nikoli se ne bo pustil zapeljati k filmskim predstavam, ki v še tako majhni meri napadajo temelj družbe; sicer bi kot kapitalistični podjetnik uničil svoj lastni obstoj … Družba je vse preveč mogočna, da bi dopustila drugačne filme od tistih, ki so ji pogodu. Film jo mora zrcaliti, če hoče ali ne.

Filmska čitanka prinaša izbor, ki Kracauerja kot filmskega publicista in kritika predstavi karseda celovito. Zastopana so tri obdobja avtorjevega pisanja (nemško, francosko in ameriško) in teme, ki se jih je največkrat loteval. Do izraza pride ves spekter njegovega pisanja – od resnobno-poučnega, navdušenega, subtilno-poetičnega do ogorčenega, pa tudi sarkastičnega. Kracauerjevi uvidi so lucidni še danes, pričujoča besedila pa so dokumenti filmskih prelomnic – prehoda iz nemega filma v zvočni in iz črno-belega v barvni – in tudi kronika nekega obdobja, od weimarske kinematografije, (pro)nacističnega filma do povojnega Hollywooda. Končno pa lahko Čitanka služi kot učbenik filmske kritike in esejistike – že zaradi avtorjeve nepopustljive zahteve, naj film dejanskosti ne ponareja in naj se ji tudi ne izogiba.

Siegfried Kracauer (1889–1966) velja za enega najpomembnejših nemških kritičnih intelektualcev svojega časa. Je vodilni filmski kritik weimarske republike, izrazito angažiran kronist in analitik filmske umetnosti od začetka 20. do konca 50. let prejšnjega stoletja, po vojni pa se posveča zlasti sociologiji in estetiki filma. Njegov opus s področja filma obsega več kot 800 krajših besedil ter vrsto kanonskih študij, kot sta From Caligari to Hitler. A Psychological History of the German Film (1947) in Theory of Film. The Redemption of Physical Reality (1960).