arhivirana novica

Novo: Zbornik Jesenske filmske šole 2017

Oktobrska revolucija in zgodnjesovjetski film

»Če skušamo k sovjetskemu filmu ubrati drugo pot, je treba najprej stopiti onkraj samega oktobra kot funkcije filmske rekreacije ali komemoracije, ki neizogibno, teleološko vodi proti stalinskemu filmu. V izhodišču premišljevanja o zgodnjesovjetskem filmu je namesto tega kompleksna dinamika družbenih in materialnih razmerij, v okviru katerih se je formiral in razvijal. Ta razmerja je v enaki meri odražal in pomagal vzdrževati. Obenem pa je, vsaj do leta 1934, ko je oblast dokončno prevzela nadzor nad vsemi ključnimi vidiki filmskega dela, izkoristil obdobja relativne avtonomije, v kateri so ustvarjalci in ustvarjalke v praksi in teoriji raziskovali neslutene potenciale filma. To so počeli v izredno produktivnem dialogu tako s sovjetsko umetniško avantgardo kakor z mednarodno in popularno filmsko kulturo. Mnogi med njimi so pri tem izkazali izjemno mero kritične in teoretske samorefleksije. Jasno so se zavedali svojega položaja v sovjetskem kulturnem polju in ga sprejemali z odgovornostjo, ki je narekovala premišljanje estetskih in političnih izhodišč. K temu jih je v pragmatičnem smislu silila tudi nujnost krmarjenja med spreminjajočimi se družbenimi in političnimi zahtevami, pričakovanji gledalca in sirenskim klicem filmske modernosti, ki je obljubljala preoblikovanje zaznavnega in spoznavnega sveta.«

Nil Baskar