arhivirana novica

Prosto delovno mesto: kustos

Naziv delodajalca

SLOVENSKA KINOTEKA

Naslov delodajalca

Miklošičeva cesta 28 , 1000 LJUBLJANA

Kontaktna oseba delodajalca za kandidate

kontaktna oseba: GARTNER HREN DARJA telefon: 01 43 42 510 el. naslov: tajnistvo@kinoteka.si

Naziv delovnega mesta oziroma dela

KUSTOS - M/Ž

Opis del in nalog

SKRB ZA HRANJENJE, INVENTARIZIRANJE IN KATALOGIZIRANJE MUZEJSKIH ZBIRK, TER SODELOVANJE PRI REGISTRU DEDIŠČINE, UREJANJE PODATKOV O SLOVENSKEM IN SVETOVNEM FILMU, SODELOVANJE PRI RAZISKOVALNIH PROJEKTIH ODDELKA, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN PRIPRAVI RAZSTAV ODDELKA, POSREDOVANJE STROKOVNIH PODATKOV IN GRADIVA ZA ŠTUDIJSKE, ZNANSTVENE IN DRUGE NAMENE, NUDENJE POMOČI STRANKAM, KI PREUČUJEJO GRADIVO V MUZEJU, DRUGE NALOGE S PODROČJA DELOVANJA ODDELKA V DOGOVORU Z VODJO ODDELKA IN DIREKTORJEM KINOTEKE.

Upravna enota delovnega mesta oziroma dela

LJUBLJANA

Izobrazba

visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Humanistika (podrobneje neopredeljeno)


Trajanje zaposlitve

Nedoločen čas

Delovni čas

polni delovni čas

Delovne izkušnje

3 leta

Znanje jezikov

angleški jezik  razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja

urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno

Drugi pogoji

Uspešno opravljen strokovni izpit za kustosa v roku 1 leta od sprejetja v delovno razmerje, poznavanje zgodovine filma in kinematografije ter muzejskega področja (muzealstvo), sposobnost za vodenje projektov in timsko delo, samoiniciativnost, komunikativnost, osnove poznavanja zakonodaje in postopkov s področja dediščine, nekaznovanost (ni vložena pravnomočna obtožnica in tudi ni izdana obsodilna sodba). Priporočila so zaželena.

Prijava je mogoča do

22. 05. 2019

Način prijave kandidatov

kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Poskusno delo

5 mesecev

Objava PD na

 Ljubljana