kino-katedra za osnovnošolce

Kino-katedra za osnovne šole

Izobraževalni program za osnovne šole

Cilji in namen filmskega izobraževanja za osnovnošolce

Filmska izkušnja z »ostrenjem« pogleda, zamišljenim, da v praksi zaobseže tudi premislek in pogovor ob/o videnem, odigra pomembno vlogo pri razvoju otroka/mladostnika. Pripomore namreč k oblikovanju estetske občutljivosti ter krepi otrokovo/mladostnikovo medijsko pismenost. Film mladim omogoča, da se poistovetijo z raznovrstnimi izkušnjami in srečajo z različnimi pogledi na svet. Predvsem pa film vzdrami domišljijo, čustva, motivira umetniško ustvarjalnost ter spodbudi kritično razmišljanje in vrednotenje.

O zgoraj zapisanem kajpak najlepše priča prav film – spomnimo se dvanajstletnega dečka Antoina Doinela, glavnega junaka filma 400 udarcev (Les quatre cents coups, 1959) Françoisa Truffauta s samega začetka francoskega novega vala. V več pogledih prelomen, neposreden in iskren film je avtorjev spomin na vznemirljiva leta odraščanja, ko se želi deček iztrgati iz otroštva in stopiti med odrasle, ti pa ga dosledno zavračajo.

V 400 udarcih vedoželjni glavni junak veliko raje kot v šolo hodi v kino. Antoine je mladi cinefil, kar v pričujočem primeru ne pomeni le nedolžnega ljubitelja filma – znameniti francoski filmski kritik Serge Daney ga je domiselno poimenoval za »otroka kina« (francosko ciné-fils). Antoine namreč v kinu najde nadomestilo tako za šolo kot za družino. V filmu išče odgovore na vprašanja, prek filma spoznava življenje.


Antoine Doinel v kinu (400 udarcev).

Program Kino-katedra za osnovnošolce

Kino-katedra je k premišljevanju filma usmerjen izobraževalni program, ki se odvija v Slovenski kinoteki kot osrednji instituciji za ohranjanje in prikazovanje filmske dediščine ter razvoj filmske kulture. V osnovi program temelji na nizu filmskih projekcij, pospremljenih z dodatnimi kulturno-vzgojnimi aktivnostmi.

Program za osnovnošolce v prosti ponudbi se odvija v dopoldanskem ali zgodnjepopoldanskem času (po dogovoru s šolami ). Šolske skupine izbirajo med različnimi naslovi celovečernih filmskih klasik ali sklopov kratkih (tudi animiranih) filmov iz zakladnice Kinotekinega arhiva.

Uvodnemu predavanju, ki si s posameznimi poudarki prizadeva še dodatno spodbuditi zanimanje otrok za film in filmsko umetnost, sledita filmska projekcija izbranega filma oziroma študijskega primera ter pogovor o vnaprej pripravljenih tematskih sklopih, vezanih tudi na analizo osnovnih filmskih izraznih sredstev.

Za vsako predavanje je na voljo tudi izobraževalno gradivo. Izbrani filmi in izobraževalna gradiva so prilagojena različnim starostnim stopnjam. Posamezne vsebine so primerne tudi za predšolske skupine – npr. tista o nadobudnem krtku, zvedavem čričku in ljubeznivem medvedu Bojanu, ki otrokom razgrinja čudežen svet, ustvarjen s pomočjo risane animacije.

Na pričujočih povezavah lahko dostopite do izobraževalnih gradiv:
Čarovnija s posebnimi učinki v zgodnjih filmih
400 udarcev
Izgubljeni svinčnik
Čudoviti svet Krtka, Črička in Medveda Bojana
Čudežno potovanje
Charlie Chaplin


 Čarobno Potovanje na luno (Le voyage dans la Lune, 1902) Georgesa Mélièsa, pionirja posebnih učinkov.