kinotečnih 6

Naziv operacije: KINOTEČNIH 6
Trajanje projekta: 01. 04. 2018 – 30. 09. 2021
Predvidena vrednost projekta: 109.800,00 EUR
Predvideno sofinanciranje projekta: 90.000,00 EUR

Prijavitelj, ki je ustanovljen kot javni zavod in deluje na področju kulture, ki trajno in nemoteno služi izvajanju kulturnega poslanstva na najvišji kakovostni ravni in zagotavljanju pogojev za spodbujanje inovativnosti oziroma kreativnosti, posebno skrb namenja dvigu kompetenc in veščin kulturnih delavcev oziroma umetnikov, saj se le z najboljšimi kadri lahko doseže visoka kakovost kulturnih programov javnih zavodov.

Glavna cilja projekta so pridobivanje kompetenc, referenc, znanja in delovnih izkušenj šestih mladih brezposelnih kulturnih delavcev in umetnikov v obdobju 2018 – 2021. Prijavitelj bo z njihovo zaposlitvijo vzpostavil podporno delovno okolje na področju kulture, s pridobivanjem kompetenc pa izboljšal zaposlitvene možnosti kandidatov in vplival na dvig njihovih kompetenc na področju kulture, nenazadnje pa prispeval k doseganju večje programske kakovosti, učinkovitosti kulturnih programov ter dostopnosti kulturnih dobrin širšemu krogu uporabnikov.

Ciljna skupina v projektu so brezposelni mladi kulturni delavci in umetniki, ki delujejo na področju filmske in avdiovizualne umetnosti, širše na celotnem področju kulture, in si želijo povečati znanje, kompetence in veščine za večjo karierno in socialno intergracijo ter spodbuditi ustvarjalne in druge izrazne možnosti v kulturi. Specifični cilji projekta so ponuditi inovativen pristop usposabljanja skozi fleksibilna učna okolja z uporabo IKT, vzpostaviti prožno in inovativno delovno okolje za mlade, oblikovati programe kulturne vzgoje na filmskem in avdiovizualnem področju ter izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti mladih, tudi tistih z manj priložnostmi ter spodbujati njihovo aktivno državljanstvo.

Projekt bodo zaznamovale aktivnosti usposabljanja in delo z mladimi, in sicer: sodelovanje, pomoč in izobraževanje na področju organizacije filmskih dogodkov in projektov prijavitelja, razvoja in kakovosti filmske, kinematografske in avdiovizualne dejavnosti v vseh fazah - od kinematografske verige do filmske dejavnosti, sodelovanje kandidata pri učenju ustrezne filmske logistike, zagotavljanje dostopnosti in gledanosti kakovostnih kinematografskih in avdiovizualnih del v Republiki Sloveniji ter distribucija slovenskih filmskih in avdiovizualnih del v mednarodnem prostoru, sodelovanje pri strokovnih usposabljanjih in delavnicah, nenazadnje pa tudi pri spoznavanju delovanja in ustroja javnih kulturnih zavodov.

Izziv filmske in avdiovizualne kulturne in izobraževalne (filmske) dejavnosti je venomer omogočati in spodbujati vključenost mladih filmskih ustvarjalcev na področju filma in avdiovizualne umetnosti. Razvijanje spretnosti, znanja in veščin pri tistih, ki so vključeni v aktivnosti na filmskem in avdiovizualnem področju, jim ne omogoča le razumevanja pomembnosti ohranjanja in razvoja filmske kulture in umetnosti, ampak tudi razumevanje kulture kot katalizatorja ustvarjalnosti, inovativnosti in povezovanja.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada”.

Več na spletni strani EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si