Pojdite na vsebino

Izberi črko

Direktor fotografije

Oseba, ki je odgovorna za snemanje in delo s kamero.

Direktor fotografije uresniči in izpelje slikovno-fotografski vidik filma. V sodelovanju z režiserjem skrbi za vizualno podobo filma.

Distribucija

Ena od treh vej filmske industrije, ki posreduje med produkcijo in prikazovanjem filma.

Distribucijska podjetja skrbijo za sistem oskrbovanja kinodvoran s filmi in plačevanjem avtorskih pravic za prikazovanje filma.

Dolgometražni film

Film, ki traja več kot eno uro, imenovan tudi celovečerni film.

Igrani, dokumentarni ali animirani film, ki presega trajanje 60 minut oziroma je zapisan na več kot 1600 metrih dolžine filmskega traku formata 35 mm. Film, ki lahko sam zapolni trajanje celotnega filmskega programa.

Dramaturgija

V filmskem svetu dramaturgija pomeni celoto povezanih in ustrezno postavljenih dramskih elementov, ki so urejeni tako, da omogočajo oblikovno in pomensko strukturo filmskega dela.

Dvojna ekspozicija

Filmsko ločilo oz. posebni učinek, dosežen z dvakratno osvetlitvijo filmskega traku.

Na istem delu traku dvakrat ali večkrat eksponirajo različne prizore, ki se pri projekciji nato prekrivajo v istem kadru, ali pa se najprej osvetli ena polovica posnetka, nato druga, ki je bila pri prvi osvetlitvi zastrta; na ta način se lahko v istem kadru pojavita dve sliki ena ob drugi ali pa se prekrivata.