Pojdite na vsebino

Izberi črko

Gibanje kamere

Vsako premikanje kamere glede na njen začetni položaj.

Trije temeljni načini gibanja kamere so obračanje kamere na stativu v vodoravni ali navpični smeri, premikanje kamere z njeno podlago vred naprej, nazaj ali vzporedno z dogajanjem ter premikanje kamere z njeno podlago vred navzgor ali navzdol s posebnim žerjavom. Možne so tudi kombinacije vseh treh temeljnih načinov. Poznamo tudi posebno kombinacijo gibanja kamere, ki jo dobimo z ročnim snemanjem s t. i. prenosno kamero. Vtis spreminjajočega se kadriranja prostora je lahko posledica dejanskega gibanja kamere, zuma ali posebnih učinkov.

Glas v offu (zvok čez sliko)

Zvok, ki ne izhaja iz dogajanja v sliki.

Najpogostejši primer je glas pripovedovalca, ki se ne nahaja v sliki.