Pojdite na vsebino

Izberi črko

Mednapisi

Filmsko ločilo - besedilo na nevtralni podlagi, ki se pojavlja med kadri v nemih filmih.

Besedilo pojasnjuje, povzema, daje pomen ali prikazuje dialog v filmu. Poleg sporočilne funkcije ima tudi uporabno vrednost – »zapira« en posnetek in »odpira« drugega.

Miksanje

Proces presnemavanja vseh zvočnih trakov na en sam zvočni trak.

Je nadaljevanje montaže zvoka v smislu določanja in usklajevanja zvočne vrednosti.

Mizanscena

Razporeditev in gibanje igralcev v prostoru po navodilih režiserja.

V osnovi gre za gledališki izraz, filmska mizanscena pa zajema še druge vidike – predvsem zato, ker je filmska slika dvodimenzionalna in nima realne globine. Filmska mizanscena tako zajema tudi gibanje kamere, snemalne kote, svetlobo itd.

Montaža

Proces povezovanja in združevanja filmskih posnetkov v določenem zaporedju.

Montažer iz posnetega materiala na podlagi snemalne knjige in navodil režiserja sestavi oz. montira film in ga tako uredi v končno filmsko obliko. Montaža je tako tehnični kot kreativni proces, ki film oblikuje v zaključeno celoto.

Montažer

Oseba, ki posneti material sestavi in poveže v končni filmski izdelek.

Montažer je ustvarjalec v filmskem procesu, ki iz posnetega materiala na podlagi snemalne knjige in navodil režiserja sestavi oz. montira film in ga tako uredi v končno filmsko obliko.

Montažna sekvenca

Relativno samostojen pripovedni odlomek filma, ki z uporabo tipičnih ali simbolnih podob ponazarja nek časovni potek.