Pojdite na vsebino

Izberi črko

Panorama oz. zasuk

Način obračanja na stativ pritrjene kamere v vodoravni smeri.

Plan

Velikost predmeta ali osebe, zajete v kadru, ki jo določa razdalja od kamere.

Najpogostejši in osnovni primeri planov so: daljni plan ali total (figura je v celoti zajeta znotraj kadra in je del splošnega okolja), srednji plan (kader se približa figuri in jo ponavadi zajame malo pod ali nad pasom – tu ločimo še dve pomembnejši podkategoriji: srednji splošni in srednji bližnji ali ameriški plan), bližnji plan (v ospredje pride človeški obraz) in detajl (v prostoru je izpostavljen določen predmet).

Posebni učinki

Vsak kader ali element v njem, ki ni dosežen z navadnim filmskim snemanjem, ampak s pomočjo tehnik manipulacije slike.

Poznamo tri vrste posebnih učinkov: optične učinke, realizirane z optičnim kopiranjem na že posnetem in razvitem filmu, mehanske učinke, ki so realizirani, in postopke, ki so uporabljeni med samim snemanjem.

Preliv

Vrsta montažne povezave, kjer podobe enega kadra počasi izginjajo pod podobami naslednjega.

Vmesni učinek je trenutno prelivanje dveh slik v dvojni ekspoziciji.

Približanje

Nagel prehod od splošnega k bližnjemu planu v istem prostoru.

Prikazovanje

Ena izmed treh vej filmske industrije, ki skrbi za prikazovanje filmov občinstvu.

Prizor

Enota časovno kontinuiranega dogajanja na istem kraju, navadno določena s spremembo števila istočasno nastopajočih oseb.

Producent

Oseba ali organizacija, ki vodi izdelavo filma.

Producent je pogosto tudi pobudnik filmskega projekta, ki skrbi za proces dela in ga organizira od začetne zamisli prek sestave ustvarjalne ekipe do končne uresničitve filma. Skrbi tudi za trženje filma ter zagotavljanje finančnih sredstev in ustreznih pogojev za izvedbo projekta.

Produkcija

Ena izmed treh vej filmske industrije, ki obsega proces ustvarjanja filma.