Pojdite na vsebino

Izberi črko

Rakurz

Snemalni kot, pod katerim je posnet določen kader filma.

V osnovi ločimo normalni rakurz (brez vidnega kota), zgornji rakurz, spodnji rakurz in ptičjo perspektivo.

Rez

Vrsta filmskega ločila.

V montaži je potrebno posnetek prerezati na določenem mestu, temu pa sledi spojitev dveh kosov filmskega traku. Tudi: Prehod med filmskima kadroma brez optičnega učinka oz. ločila.

Režiser

Glavni ustvarjalec filma.

Režiser je odgovoren za obliko in vsebino filmskega izdelka ter usmerja delo drugih ustvarjalcev (scenarista, direktorja fotografije, igralcev, scenografa, kostumografa, montažerja) in tehnikov. Kadar je filmski režiser tudi nosilec ključnih ustvarjalnih odločitev, govorimo o avtorskem filmu.