Pojdite na vsebino

Marina Gumzi – Novo »kameradništvo« / ODPOVEDANO!

Predavanje zaradi bolezni ODPADE!

Medvladni forum za podnebne spremembe (IPCC), znanstveno-posvetovalno telo, ki deluje pod okriljem Združenih narodov, je v zadnjem poročilu marca letos podal oceno: »Podnebne spremembe ogrožajo blaginjo ljudi in zdravje planeta. Časovno okno za zagotovitev prihodnosti, ki bo podpirala vse obstoječe življenje na planetu, se izteka.« V istem času je neodvisni raziskovalni inštitut V-Dem objavil Poročilo o demokraciji za leto 2023, iz katerega je razvidno, da je na svetu prvič po več kot dveh desetletjih zaprtih avtokracij več kot liberalnih demokracij.

Inertnost uradne evropske kinematografije je vpričo dramatičnosti situacije v resnici spektakularna. Sistemske strategije za prilagajanje hitro spreminjajočemu se svetu, kot so ženske kvote, vključevanje marginaliziranih skupin, celovito reševanje problematike prekarnosti ali zavezujoči trajnostni produkcijski standardi ostajajo prepuščene navdihom posameznikov, ki upravljajo s posamičnimi, z nacionalnimi mejami ločenimi podpornimi strukturami. Slednje so tudi lahek predmet diskreditacij vplivnih posameznikov in subnacionalnih lobijev, ki jim status quo veliko bolj ustreza kot naprezanje za spremembe.

Prispevek bo obravnaval zahtevo po sistemski prenovi podpornih mehanizmov filmskega ustvarjanja v smeri oblikovanja novega sistema, katerega cilj naj bo brezkompromisen zagovor solidarnosti in trajnosti. Sodobni podporni sistemi za produkcijo in prikazovanje filmov bi morali vpričo podnebnih sprememb in grozeče razgradnje demokracije na globalni ravni spodbuditi radikalnejšo rekontekstualizacijo organizirane, javno financirane filmske prakse in postaviti bolj določujoče okvire za odločnejšo promocijo družbene pravičnosti in okoljske odgovornosti. Taka zahteva ni prav nič bolj utopična, kot je utopično pričakovanje, da bo organizirana filmska ustvarjalnost, kot jo poznamo danes, na planetu »vročahiša« v nekaj desetletjih sploh še možna ali relevantna.

Marina Gumzi je v Ljubljani, Berlinu in Parizu študirala dramaturgijo, gledališke vede in filmsko produkcijo ter končala podiplomski program na temo prihodnosti filmskih sistemov na DFFB Berlin. Trenutno študira teorijo odrasti in ekološko ekonomijo na inštitutu ICTA v Barceloni. Deluje kot scenaristka in producentka ter že dobro desetletje vodi produkcijski studio NOSOROGI. Ko ne dela na filmih, sodeluje pri raziskovalnih projektih, ki se ukvarjajo s sodobnimi praksami pripovedništva in z vlogo ekranov pri tranziciji v bolj pravično prihodnost.

Povezane vsebine