Pojdite na vsebino

Umetniško delo Fizične manifestacije, ki ga je Snježana Premuš razvijala od leta 2012 kot osebno raziskavo in ga širila v kolektivno polje so-delovanja in so-ustvarjanja, je zaznamovalo desetletno obdobje delovanja na slovenski sodobnoplesni sceni. Soavtorici Hana Vodeb in Snježana Premuš združita poetično-dokumentarne podobe, ujete v različnih delih procesa, plesnih projektov, pogovorov s številnimi ustvarjalci, in jih oblikujeta v intrigantne vizualne prostore doživljanja, razmišljanja, kontemplacije o telesu in telesnosti skozi umetnost v večnem dialogu med akterjem in obiskovalcem, izvajalcem, opazovalcem, bralcem, izvajalcem, gledalcem. Praznovanje desetletnice projekta Fizične manifestacije, ki ga je konceptualno zastavila in ga umetniško vodi Snježana Premuš s sodelavci Sonio Pust, Hano Vodeb in Marcandreom, zajema dela, ki so nastala ob vsebinskem in kronološkem pregledu umetniško-dokumentarnega gradiva med letoma 2012 in 2022. Zaradi pestre narave beleženja (avdio zapisi, vizualni zapisi, fotografije, video, skice, teksti, refleksije in mnenja, ki so bili poglavitni elementi tega plesno raziskovalnega projekta) so nastali raznoliki formati predstavitev.

»Koreografinja namreč prav s Fizičnimi manifestacijami še bolj smelo izpostavi telesni dinamični in avtonomen organizem, predvsem kot stroj za ustrojevanje etično sprejemljivejših relacij. Pri tem odstira plasti soodgovornega sobivanja, ki se zoperstavlja kapitalističnim modalnostim družbeno vsiljenih koreografij. Manifest serije se razpira subtilno, v povabilu, s katerim udeležence in očividce nagovarja k motrenju telesu primarnega, a pogosto zatrtega in pozabljenega«. – Jasmina Založnik, iz eseja »Misliti stvari drugače: umetniške strategije v delu fizične manifestacije«.