Pojdite na vsebino

Valerie Wolf Gang – Razširjena resničnost (XR) in spreminjanje paradigme filmske industrije

Prispevek bo obravnaval interdisciplinarno naravo tehnologije razširjene resničnosti (XR) in njen vpliv na koncepte prostora, identitete in samopodobe. Poudarek bo na vse večjem prepletanju (prostorske, telesne, virtualne) resničnosti in fikcije ter na tem, kako XR spreminja našo zaznavo in interpretacijo filmskega jezika. V kontekstu teoretskih okvirov, kot so ideje Gillesa Deleuza, Félixa Guattarija, Michela Foucaulta in Jean-Françoisa Lyotarda, bomo analizirali, kako XR ustvarja nove oblike pripovedništva in kako se te srečujejo s postmodernimi koncepti moči, nadzora in raznolikosti diskurzov.

Kot primer bomo izpostavili film Igralec št. 1 (Ready Player One, 2018) Stevena Spielberga, ki se poigrava z idejo preseganja tradicionalne meje filmskega pripovedništva in prikazuje uporabo navidezne resničnosti (VR) ter paralelnih virtualnih svetov. Obravnavali bomo tudi film Levji kralj (The Lion King, 2019) Jona Favreauja, ki se ponaša s hiperrealistično računalniško grafiko in vrhunsko tehnologijo navidezne resničnosti in virtualne produkcije. Tovrstni filmi predstavljajo nove koncepte ustvarjanja filmskih vsebin, ki bodo v naslednjih desetletjih močno vplivali na proces produkcije in distribucije v globalni filmski industriji.

V kontekstu filmske prihodnosti, znotraj katere se tehnologija, interaktivnost, elementi umetne inteligence in različne oblike sprejemanja filmskega medija vse bolj tesno prepletajo, tudi meja med filmsko pripovedjo, igralništvom, virtualnimi svetovi in (socialnimi) platformami počasi izginja. S tem so povezana tudi etična vprašanja, ki jih prinaša XR tehnologija; vključno z vprašanji zasebnosti, upravljanja digitalne identitete in vplivom na družbene odnose.

Valerie Wolf Gang je intermedijska umetnica, filmska režiserka, raziskovalka na presečišču znanosti in umetnosti ter mentorica. Njeno delo raziskuje interakcije med novimi tehnologijami in sodobno družbo, z osredotočenostjo na razširjeno resničnost (XR) in različna področja umetne inteligence (AI). Razstavlja in predava po vsem svetu in pri tem združuje teoretične koncepte s praktičnimi aplikacijami, da bi oblikovala in spodbujala novo razumevanje tehnologije v umetnosti in družbi.