Pojdite na vsebino
fotografije otroške delavnice

Poleg filmskih projekcij šolskim skupinam omogočamo obisk raznolikih filmskih delavnic, ki združujejo umetniško ustvarjalnost in teoretsko spoznavanje različnih aspektov filma. Delavnice so namenjene širjenju in negovanju filmske umetnosti. Delavnice so namenjene širjenju in negovanju filmske umetnosti, posebej zanimive pa so za tiste učence, ki obiskujejo izbirni predmet Filmska vzgoja.

OŠ/1 OŠ/2 OŠ/3 SŠ

Razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti, ki ju zavira le meja naše lastne domišljije, je med osnovami umetniškega ustvarjanja. Na tem temelji tudi filmska umetnost. Na delavnicah bi učencem osnovnih šol in vrtčevskim skupinam radi ponudili možnost, da v svet filmske umetnosti vstopijo z lastno ustvarjalno domišljijo. S tehniko praskanja in risanja na filmski trak se bodo učenci približali lepoti filmskega ustvarjanja in se hkrati seznanili z delovanjem filmskega traku. Prazen filmski trak bodo lahko napolnili s podobami, ki si jih bodo nato ogledali na filmskem platnu v dvorani Slovenske kinoteke.

Delavnico pripravljamo v sodelovanju z Zavodom Dagiba, pod mentorstvom animatorja Timona Lederja.

Cena: 5 EUR na učenca
Čas trajanja: 120 min

OŠ/1 OŠ/2 OŠ/3 SŠ

Na delavnici bomo pogledali nazaj v predzgodovino filma – v konec 19. stoletja – ter predstavili optične igrače, ki so šele napovedovale prihod filma. Pot bomo nadaljevali čez vse 20. stoletje, ko je bil filmski medij zaznamovan z zapisom na filmski trak.

V nadaljevanju se bodo učenci preizkusili v izdelovanju optičnih igrač, ki veljajo za predhodnice tako animiranega kot igranega filma. Izdelki in optične stvaritve bodo pozneje razstavljeni, z njimi pa se bo mogoče tudi poigrati. Izdelava optičnih igrač bo temeljila na dejanskih predmetih, ki jih v svoji zbirki hrani Slovenska kinoteka. Učenci se bodo tako seznanili z delom filmske zgodovine in se preizkusili v njeni rekonstrukciji skozi lastno ustvarjalnost.

Delavnico pripravljamo v sodelovanju z Društvom Slon.

Cena: 4 EUR na učenca
Čas trajanja: 120 min

OŠ/2 OŠ/3 SŠ

Nekateri najpomembnejši predmeti, ki jih hranimo v Slovenski kinoteki, niso neposredno povezani s filmom, vendar vseeno predstavljajo bistveni del filmske kulture in zgodovine. To so različni primeri filmske tehnike, ki so v današnji digitalni dobi skoraj povsem izginili iz sodobne filmske produkcije.

Na delavnici bomo pogledali v predzgodovino filma – v konec 19. stoletja – in predstavili optične igrače, ki so šele napovedovale prihod filma. Pot bomo nadaljevali čez celotno 20. stoletje, ko je bil filmski medij zaznamovan z zapisom na filmski trak. Projektor in filmski trak, ki sta nekoč veljala za čarobni tehnologiji, sta na platno kinodvorane pričarala gibajoče filmske podobe. Pogledali bomo v notranjost filmskih projektorjev za 8-mm, 16-mm in 35-mm filmski trak ter se seznanili z mehanizmom in tehnologijo, ki prelisiči naš um in mirujoče slike na filmskem traku spremeni v gibajoče podobe. Pod drobnogled bomo vzeli tudi različne primere in formate filmskih trakov. Pozabili ne bomo niti na opremo, ki je bila ključna pri filmskem ustvarjanju, npr. na filmsko kamero in montažno mizo. Na koncu si bomo zavrteli in ogledali filme na različnih formatih, izbranih iz Kinotekinega filmskega trezorja.

Cena: 3 EUR na učenca
Čas trajanja: 60 min

OŠ/2 OŠ/3 SŠ

Vsak medij od svojih uporabnikov zahteva specifično pismenost – in s filmom ni nič drugače. Za razvoj kritičnega in ozaveščenega gledalca je tako nujno razumevanje filmskih izraznih sredstev ter filmskega jezika. Film bomo predstavili kot celostno umetniško delo z lastnimi izraznimi prvinami.

Na delavnicah si bomo ogledali več filmskih odlomkov ter skozi filmsko analizo videnega razpravljali o pomenskih in umetniških vidikih filmske podobe. Delavnica bo potekala v obliki skupinske razprave med učenci in kinotečnim vzgojiteljem. Ob pedagoškem gradivu, ki ga bodo dobili na delavnici, ter skozi skupinski pogovor in razmislek bodo učenci podrobneje spoznali nekatere bistvene prvine filmskega izražanja in estetike. Ob predhodnem dogovoru je delavnico mogoče izvesti tudi v obliki gostujočega predavanja na šoli.

Cena: 3 EUR na učenca
Čas trajanja: 60 min

OŠ/2 OŠ/3 SŠ

Čeprav film dojemamo in razumemo predvsem kot vizualno umetnost in medij, sta glasba in zvok že od samega začetka stalna spremljevalca filmskih podob. Že v času nemega filma je bil zvok prisoten kot dodatna komponenta v obliki žive ali posnete glasbe. Pomemben del filmske zvočne podlage imajo tudi zvočni učinki, ki pri gledalcih še izostrijo občutek dramatičnosti, napetosti, komičnosti ali groze.

Na delavnicah bodo učenci spoznali, kako različne glasbene podlage in zvočni učinki vplivajo na filmsko vzdušje. Prav tako se bodo lahko sami preizkusili v ustvarjanju zvočne podlage gibajočim podobam na platnu. Pri tem bodo uporabili preprosta glasbila, vsakodnevne predmete in digitalne učinke.

Cena: 3 EUR
Čas trajanja: 60 min

OŠ/3 SŠ

Filmska kritika je bistvena za širjenje in ohranjanje analitičnega in kritičnega mišljenja ter razumevanja filmske umetnosti. Na delavnici bomo učencem predstavili bistvene vidike kritiškega pisanja, s tem pa tudi filmske analize. Učenci bodo spoznali prvine filmskih izraznih sredstev in osnove pisanja filmske kritike. Temu bo sledil skupinski ogled filma, nato pa samostojno pisanje kritik. Napisane kritike bodo mentorice in mentorji delavnice pregledali in o njih razpravljali z učenci.

Delavnico pripravljamo v sodelovanju z revijo za film in televizijo Ekran, pod mentorstvom pedagoginje in kritičarke Anje Banko. Ob predhodnem dogovoru je delavnico mogoče izvesti tudi v obliki gostujočega predavanja na šoli. Film izberete po dogovoru z mentorji.

Cena: 5 EUR na učenca
Čas trajanja: 90 min + dolžina izbranega filma