Pojdite na vsebino
fotografije otroške delavnice

Delavnice so namenjene tako ustvarjanju kot tudi bolj teoretskemu spoznavanju različnih vidikov filmske umetnosti. Nekatere delavnice bomo izvajali za različne starostne skupine v njim prilagojeni obliki. Tako bodo različne elemente filmske umetnosti lahko spoznali najmlajši, pa tudi starejši učenci.

Razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti, ki ju zavira le meja naše domišljije, je osnova vsakega umetniškega, tudi filmskega, ustvarjanja. Na delavnicah bi učencem osnovnih šol in vrtčevskim skupinam radi ponudili možnost, da v svet filmske umetnosti vstopijo s svojo lastno ustvarjalno domišljijo. Prazen filmski trak bodo lahko napolnili s podobami, ki si jih bodo nato ogledali na filmskem platnu. S tehniko praskanja in risanja na filmski trak se bodo približali lepoti filmskega ustvarjanja in se hkrati seznanili z delovanjem filmskega traku. Delavnico bo vodil animator Timon Leder.

Primerno za: vsi razredi osnovne in srednje šole
Cena: 180 € na delavnico
Čas trajanja: 120 minut

Ob predhodnem dogovoru je delavnico (v prirejeni obliki) mogoče izvesti tudi na daljavo, preko spleta.

Čeprav film dojemamo predvsem kot vizualno umetnost, sta glasba in zvok že od samega začetka stalna spremljevalca filmskih podob. Že v času nemega filma je bil zvok prisoten kot dodatna komponenta v obliki žive ali posnete glasbe. Pomemben del filmske zvočne podlage so tudi zvočni učinki, ki pri gledalcih še poudarijo občutek dramatičnosti, napetosti, komičnosti ali groze. Na delavnicah bodo učenci spoznali, kako različne glasbene podlage in zvočni učinki vplivajo na filmsko vzdušje. Prav tako se bodo lahko sami preizkusili v ustvarjanju zvočne podlage gibajočim podobam na platnu. Pri tem bodo uporabili preprosta glasbila, vsakodnevne predmete in digitalne učinke.

Primerno za: vsi razredi osnovne in srednje šole
Cena: 3 € na učenca
Čas trajanja: 90 minut

Za vzgojo kritičnega in ozaveščenega gledalca je temeljnega pomena razumevanje filmskih izraznih sredstev. Na delavnicah si bomo ogledali več filmskih odlomkov ter skozi analizo videnega razpravljali o pomenskih in umetniških vidikih filmske podobe. Film bo predstavljen kot celostno umetniško delo s sebi lastnimi izraznimi prvinami. Delavnica bo potekala v obliki razprave med učenci in kinotečnim vzgojiteljem. Ob pedagoškem gradivu bodo učenci skozi skupinski pogovor in razmislek podrobneje spoznali nekatere bistvene prvine filmskega izražanja.

Primerno za: vsi razredi osnovne in srednje šole
Cena: 3 € na učenca
Čas trajanja: 60 minut

Projektor in filmski trak sta nekoč veljala za čarobni tehnologiji, saj sta na platno kinodvorane pričarala gibljive podobe, v digitalni dobi pa sta postala pomembna elementa filmske dediščine in umetnosti. Pogledali bomo v notranjost filmskih projektorjev za 8-mm, 16-mm in 35-mm filmski trak in se seznanili z mehanizmom in tehnologijo, ki prelisiči naš um in mirujoče slike na filmskem traku spremeni v gibljive podobe. Pod drobnogled bomo vzeli tudi različne primere in formate filmskih trakov. Na koncu si bomo zavrteli in ogledali filme na različnih formatih, izbranih iz kinotečnega filmskega trezorja.

Primerno za: 2. in 3. triada osnovne šole, vsi razredi srednje šole
Cena: 3 € na učenca
Čas trajanja: 90 minut

Ob predhodnem dogovoru je delavnico (v prirejeni obliki) mogoče izvesti tudi na daljavo, preko spleta ali v obliki gostujočega predavanja na šoli.

Kino-katedra je teoretsko-analitičen program, sestavljen iz fimske projekcije, pospremljene z dodatnimi kulturnovzgojnimi aktivnostmi. Uvodnemu predavanju, ki si prizadeva dodatno spodbuditi zanimanje otrok za film in filmsko umetnost, sledita projekcija izbranega filma in pogovor o vnaprej pripravljenih tematskih sklopih. Skozi ta pogovor se učenci seznanijo tudi z osnovnimi filmskimi izraznimi sredstvi, saj je poznavanje filmske govorice temeljni pogoj za razumevanje filmske umetnosti. Za vsako predavanje je na voljo izobraževalno gradivo, prilagojeno različnim starostnim skupinam.

Primerno za: vsi razredi osnovne in srednje šole
Cena: 5 € na učenca
Čas trajanja: 60 minut + dolžina izbranega filma

Slovenska kinoteka je sodelovala pri zasnovi učnih načrtov nove smeri slovenskih umetniških gimnazij Gledališče in film, ki zajema tudi maturitetni predmet Zgodovina in teorija gledališča in filma. Program Kino-katedra za maturante ponuja možnost dodatnega strokovnega izpopolnjevanja za maturitetni izpit in zajema projekcijo filmov, izbranih za vsakoletni maturitetni preizkus, pospremljeno s predavanjem filmske analize in interpretacije ter pripravo pedagoškega gradiva, posvečenega maturitetnim filmom.

Program je prvenstveno namenjen dijakom in profesorjem umetniških gimnazij, vendar pa lahko predstavlja dobrodošlo obogatitev tudi tistim srednjim šolam, ki v svoj kurikulum uvrščajo izbirni predmet Film, in vsem ostalim vzgojno-izobraževalnim zavodom, ki bi jim tovrstno filmsko izobraževanje popestrilo izvajanje dejavnosti kulturne vzgoje.

Primerno za: umetniške gimnazije, ostale gimnazije, srednje šole
Cena: 5 € na učenca
Čas trajanja: 75 minut + dolžina izbranega filma