Pojdite na vsebino
fotografija srednješolcev med obiskom razstave

V muzejskih prostorih Slovenske kinoteke ob vseh aktualnih razstavah izvajamo izobraževalne dejavnosti, namenjene tako osnovnošolskim kot srednješolskim skupinam.

OŠ/1 OŠ/2 OŠ/3 SŠ

Razstava je posvečena enemu najpomembnejših ustvarjalcev v zgodovini slovenskega filma, režiserju Francetu Štiglicu (1919–1993). Na štiridesetletni umetniški poti je ustvaril več kratkih filmov, pet prelomnih televizijskih serij in petnajst celovečercev – med njimi tudi prvi slovenski celovečerni zvočni igrani film Na svoji zemlji.

Na razstavi učenci ne bodo spoznali samo življenjske in ustvarjalne poti Franceta Štiglica, temveč jim bo odstrla širši vpogled v zgodovino slovenskega filma. Predvsem pa se bodo obiskovalci seznanili z nekaterimi bistvenimi prvinami filmskega mišljenja in ustvarjalnosti, ki so osnova za dojemanje in kreiranje filmske umetnosti. Pot skozi razstavo nas bo peljala k spoznavanju režijskih prvin in kreativnih vidikov nastajanja filma ter k filmski analizi zapuščine Franceta Štiglica.

Učenci se bodo seznanili s pisanjem filmskega scenarija ter z nastajanjem in pomenom snemalne knjige ter zgodborisa. Ogled razstave bomo popestrili z ogledom izbranih odlomkov iz Štigličevih celovečernih filmov in spremljevalnimi delovnimi nalogami.

Ogled razstave lahko kombiniramo z ogledom enega izmed celovečernih filmov v dvorani Slovenske kinoteke.

Cena: 2 EUR na učenca
Čas trajanja: 60–120 min

OŠ/1 OŠ/2 OŠ/3 SŠ

Na vodenem ogledu delovnih prostorov in depojev Slovenske kinoteke na Metelkovi 2a v Ljubljani učencem predstavimo zgodovino Kinoteke in kinotečne dejavnosti. Učenci se seznanijo s filmsko dediščino in njenim hranjenjem; spoznajo osnove filmske tehnologije ter zgodovinski razvoj filma in z njim povezane tehnologije. S pomočjo predstavitve muzejskih predmetov se seznanijo z osnovnimi zakonitostmi filmskega jezika in nastajanjem filma.

V kinotečnih depojih se skrivajo predfilmski izumi od leta 1890 (kamere, projektorji, laterna magica, zoetrop …) ter bogata zbirka filmskih plakatov, filmskih razglednic od leta 1900 ter zbirka programskih letakov in propagandnega gradiva od leta 1906. Poleg tega hranimo tudi predmete, ki so bistveni del vsake filmske produkcije: zbirka scenografskih in kostumografskih skic slovenskih filmskih ustvarjalcev; zbirka rokopisnega gradiva – scenariji, snemalne knjige, glasbene partiture za slovenske filme, dokumenti, pisma in pogodbe; zbirka originalnih risb za slovenske risane filme. Arhivska zbirka pa vas popelje v kinotečni trezor, kjer hranimo najdragocenejše filmske trakove. Učenci se seznanijo tudi z osnovnimi postopki in pripomočki za ohranjanje analognega in digitalnega filmskega gradiva ter s pogoji za hranjenje filmske dediščine.

Cena: 2 EUR na učenca
Čas trajanja: 60–90 min