Pojdite na vsebino
prizor iz filma Ko sem bil mrtev
Ko sem bil mrtev (Ernst Lubitsch, 1916)

Zbirko tujih filmov smo začeli oblikovati s pomočjo zapuščine distribucijskega podjetja Vesna film, v katerega depojih se je nahajalo približno 800 filmov, in s pridobivanjem slovensko podnaslovljenih kopij od distribucijskih podjetij drugih jugoslovanskih republik. Po osamosvojitvi so v Sloveniji začela nastajati tudi nova distribucijska podjetja, ki so distribuirala t. i. neodvisno produkcijo in so filmske kopije kupovala v tujini. Obenem so bili na našem tržišču prisotni tudi predstavniki velikih tujih distributerjev, ki filmskih kopij niso kupovali, temveč so poskrbeli samo za slovensko podnaslovitev filmov ter ustrezno prisotnost in trženje v slovenskih kinematografih.

Kinoteka je v sodelovanju s slovenskimi distributerji vrsto let oblikovala zbirko tujega filma na 35-milimetrskih filmskih kopijah in na profesionalnih video kopijah betacam. V zbirko svetovne filmske dediščine smo prispevali dotlej zgubljene filme, kot so prvenec Ernsta Lubitscha Ko sem bil mrtev, prvenec Franza Hofferja Prvi sledovi starosti in edina kolorirana verzija Pathejevega Jonleurja, ki smo jih leta 1996 odkrili v svojih depojih, jih restavrirali in predstavili na Dnevih nemega filma v Pordenonu.