Pojdite na vsebino
na predavanju Jesenske filmske šole

V Slovenski kinoteki poleg programov za otroke in mladostnike potekajo tudi trije izobraževalni programi za odrasle: andragoški program Kino-katedra za pedagoge, mednarodni simpozij Jesenska filmska šola in program Po poteh slovenskega filma za udeležence Univerze za tretje življenjsko obdobje.

Program Kino-katedra za pedagoge je namenjen osnovnošolskim in predvsem srednješolskim učiteljem filmske, medijske in umetnostne vzgoje ter pedagogom, ki pri svojih predmetih uporabljajo film kot didaktično sredstvo, odprt pa je tudi za širšo javnost. Zajema obravnavo ključnih tematik iz zgodovine in teorije filma, seznanjanje z metodiko poučevanja filma, osvetlitev izhodišč k filmski analizi in interpretaciji ter preučevanje ključnih filmskih smeri in avtorskih poetik posameznih cineastk in cineastov.

Delavnica sestoji iz filmske projekcije (okrog 90 minut) in predavanja (60 minut). Sledi razprava (45 minut), ki je med drugim namenjena tudi predstavitvi primerov dobre prakse in izmenjevanju izkušenj učiteljev ob vpeljavi filmskih programov v izobraževalni proces. Program pripravlja in izvaja doc. dr. Andrej Šprah. Udeležba na delavnicah je v celoti brezplačna, prijavite pa se lahko tako na celoten sklop delavnic kot na posamezen izbrani program.

Teoretsko najbolj poglobljeno dejavnost Kino-katedre predstavlja Mednarodni simpozij filmske teorije in kritike Jesenska filmska šola, sklop predavanj, pogovorov in predstavitev, ki jih pripravijo domači in tuji strokovnjaki in so vsako leto posvečeni drugi tematiki.

Po poteh slovenskega filma je kinotečni izobraževalni program v sodelovanju z Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Udeleženci ob ogledu slovenskih filmskih klasik spoznavajo bogato in razgibano zgodovino filmske umetnosti v Sloveniji. Skozi filmsko analizo razvijajo čut za estetiko in različne vidike mišljenja (analitično, kritično) ter spoznavajo razsežnost in kompleksnost filmske umetnosti.

Program je sestavljen iz dveh delov: ogleda celovečernega slovenskega filma in predavanja, ki se navezuje na videni film. Na prvem srečanju si ogledamo izbrani film in ogled pospremimo s krajšo predstavitvijo filma, na naslednjem srečanju pa sledita predavanje in diskusija o videnem filmu. Teme predavanj se gibajo od klasične filmske analize do spoznavanja filmskih izraznih sredstev in filmskega jezika. Raziskujemo različna filmska gibanja (npr. novi film), ki so skozi zgodovino zaznamovala kulturno in družbeno sfero. Predstavimo različne vidike filmskega dela in ustvarjanja: režijo, scenaristiko, fotografijo, zvok, scenografijo itd. Slovenski film umestimo v širši kontekst svetovne filmske umetnosti. V program so vključeni tudi zunanji strokovnjaki s filmskega področja.