Pojdite na vsebino
na predavanju Jesenske filmske šole

V Slovenski kinoteki poleg programov za otroke in mladostnike potekajo tudi trije izobraževalni programi za odrasle: Kino-katedra za pedagoge, Jesenska filmska šola in program Po poteh slovenskega filma za udeležence Univerze za tretje življenjsko obdobje.

Program Kino-katedra za pedagoge je namenjen osnovnošolskim in predvsem srednješolskim učiteljem filmske, medijske in umetnostne vzgoje ter pedagogom, ki pri svojih predmetih uporabljajo film kot didaktično sredstvo, odprt pa je tudi za širšo javnost. Zajema obravnavo ključnih tematik iz zgodovine in teorije filma, seznanjanje z metodiko poučevanja filma, osvetlitev izhodišč k filmski analizi in interpretaciji ter preučevanje ključnih filmskih smeri in avtorskih poetik posameznih cineastk in cineastov.

Delavnica sestoji iz filmske projekcije (okrog 90 minut) in predavanja (60 minut). Sledi razprava (45 minut), ki je med drugim namenjena tudi predstavitvi primerov dobre prakse in izmenjevanju izkušenj učiteljev ob vpeljavi filmskih programov v izobraževalni proces. Program pripravlja in izvaja doc. dr. Andrej Šprah. Udeležba na delavnicah je v celoti brezplačna, prijavite pa se lahko tako na celoten sklop delavnic kot na posamezen izbrani program.

Teoretsko najbolj poglobljeno dejavnost Kino-katedre predstavlja Mednarodni simpozij filmske teorije in kritike Jesenska filmska šola, sklop predavanj, pogovorov in predstavitev, ki jih pripravijo domači in tuji strokovnjaki in so vsako leto posvečeni drugi tematiki.

Po poteh slovenskega filma je kinotečni izobraževalni program v sodelovanju z Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Udeleženci bodo ob ogledu slovenskih filmskih klasik spoznavali bogato in razgibano zgodovino filmske umetnosti v Sloveniji. Skozi filmsko analizo bomo razvijali čut za estetiko in različne vidike mišljenja (analitično, kritično) ter spoznavali razsežnost in kompleksnost filmske umetnosti.

Program je sestavljen iz dveh delov: ogleda celovečernega slovenskega filma in predavanja, ki se bo navezovalo na videni film. Na prvem srečanju si bomo ogledali izbrani film in ogled pospremili s krajšo predstavitvijo filma, na naslednjem srečanju pa bosta sledila predavanje in diskusija o videnem filmu. Teme predavanj se bodo gibale od klasične filmske analize do spoznavanja filmskih izraznih sredstev in filmskega jezika. Raziskovali bomo različna filmska gibanja (npr. novi film), ki so skozi zgodovino zaznamovala kulturno in družbeno sfero. Predstavili bomo različne vidike filmskega dela in ustvarjanja: režijo, scenaristiko, fotografijo, zvok, scenografijo itd. Slovenski film bomo umestili v širši kontekst svetovne filmske umetnosti. V program bodo vključeni tudi zunanji strokovnjaki s filmskega področja.