Pojdite na vsebino
fotografija knjige Heretični empirizem

Z izdajami kakovostnih domačih in tujih del s področja filmske stroke si prizadevamo filmsko teorijo, zgodovino in prakso kar najbolj približati širši javnosti. Knjižne publikacije Slovenske kinoteke in njenih predhodnikov, Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja ter Dvorane Kinoteke, obsegajo okoli 200 različnih naslovov in so dostopne na policah večjega dela knjižnic ter pomembnejših knjigarn po Sloveniji. Poleg knjig redno izdajamo tudi številne kinotečne kataloge in programske liste retrospektiv.

Kinotečne zbirke

Začetki kinotečne založniške dejavnosti segajo v leto 1964, ko je pri Dvorani Kinoteke izšla prva knjižna publikacija, prevod dela Denisa Mariona Erich von Stroheim. Drobna knjižica je pomenila uvod v kontinuirano izdajanje filmske literature in bila zametek knjižne zbirke Kinotečni zvezki, posvečene režiserjem in gibanjem, ki so odločilno zaznamovali razvoj filmske umetnosti.

Seznam knjig

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je na področje filmskega založništva dejavno vključil tudi Slovenski gledališki in filmski muzej in leta 1981 osnoval zbirko Slovenski film, ki obdeluje in popisuje vse, kar je tako ali drugače povezano s slovenskim filmom oziroma zgodovino filma na Slovenskem.

Seznam knjig

Poslanstvo zbirke Imago, ki se je prav tako rodila v teoretsko burnih osemdesetih letih kot plod sodelovanja med Slovenskim gledališkim in filmskim muzejem ter revijo Ekran, bi lahko označili za razširjanje obzorij na področju filmske teorije. Pod njenim okriljem izhajajo tako temeljna dela, ki so zaznamovala razvoj filmske misli, kot tudi sodobna filmskoteoretska dela domačih in tujih avtorjev.

Seznam knjig

Leta 1996, ko je bila ustanovljena Slovenska kinoteka, so vse omenjene zbirke prešle pod njeno okrilje in bile ob tem deležne tudi občutne prenove in posodobitve, leta 2010 pa smo zasnovali še zbirko Kino-raziskave, namenjeno konkretiziranju kinotečne dejavnosti na raziskovalnem področju.

Seznam knjig

Od leta 2003 v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači poteka prireditev Poklon…, vsako leto posvečena drugemu igralcu oz. igralki. Ob tej priložnosti izdamo tudi monografijo, v kateri je predstavljeno življenje in filmsko ustvarjanje igralca.

Seznam knjig

Mednarodni simpozij filmske teorije in kritike Jesenska filmska šola je vsako leto posvečeni drugi tematiki, ki ji posvetimo tudi monografijo.

Seznam knjig

Zadnje izdaje