Pojdite na vsebino

Izberi črko

Celovečerni film

Film, ki traja več kot eno uro, imenovan tudi dolgometražni film.

Igrani, dokumentarni ali animirani film, ki presega trajanje 60 minut oziroma je zapisan na več kot 1600 metrih dolžine filmskega traku formata 35 mm. Film, ki lahko sam zapolni trajanje celotnega filmskega programa.

Cinemaskop

Sistem uprizoritve filma na širokem platnu.

Ta tehnologija je omogočila, da se je slika na platnu močno razširila, ne da bi se ob tem popačila. Prav tako ni bilo treba povečati formata filmskega traku. Razmerje med višino in dolžino stranic filmskega platna je tu 1:2,55 (običajno razmerje višine in širine slike je 1:1,33). Na konkavno ukrivljenem platnu je bila slika še enkrat širša kot na običajnem.

Direktor fotografije

Oseba, ki je odgovorna za snemanje in delo s kamero.

Direktor fotografije uresniči in izpelje slikovno-fotografski vidik filma. V sodelovanju z režiserjem skrbi za vizualno podobo filma.

Dolgometražni film

Film, ki traja več kot eno uro, imenovan tudi celovečerni film.

Igrani, dokumentarni ali animirani film, ki presega trajanje 60 minut oziroma je zapisan na več kot 1600 metrih dolžine filmskega traku formata 35 mm. Film, ki lahko sam zapolni trajanje celotnega filmskega programa.

Kader

Osnovna enota filma.

Temeljna prostorska enota videnega v filmu. Kadri lahko trajajo različno dolgo. V času snemanja filma traja kader od začetka snemanja, ko vklopimo kamero, do konca snemanja, ko kamero izklopimo. Pri montaži kader traja od enega montažnega prehoda – reza, do drugega montažnega prehoda.

Klapa

Črno-bela, ponavadi lesena plošča, ki jo posnamejo na začetku vsakega kadra. Z njo opozorijo na začetek snemanja filmskega prizora.

Na klapi so zapisani naslov filma, številka kadra iz snemalne knjige, številka ponovljenega posnetka (npr. 9. kader, tretjič) ter imena režiserja, direktorja fotografije in producenta.

Kostumograf

Oseba, ki skrbi za oblačila igralcev v filmu.

Kostumograf določi likovno podobo in izvedbo videza oblačil v filmskem delu. V skladu s scenarijem, žanrom in vizualno podobo filma uresniči videz filmskih likov.

Kratki oziroma kratkometražni film

Film, ki je krajši od pol ure.

Film, ki ne presega trajanja 30 minut ali 800 metrov filmskega zapisa na filmskem traku formata 35 mm. To so različne vrste igranih, dokumentarnih ali animiranih filmov, posnetih za različne namene (zabavni, vzgojni, umetniški itd.). V zgodnjih letih filmske zgodovine so bili praktično vsi filmi kratki, filmska predstava pa je bila sestavljena iz več kratkih filmov.

Mizanscena

Razporeditev in gibanje igralcev v prostoru po navodilih režiserja.

V osnovi gre za gledališki izraz, filmska mizanscena pa zajema še druge vidike – predvsem zato, ker je filmska slika dvodimenzionalna in nima realne globine. Filmska mizanscena tako zajema tudi gibanje kamere, snemalne kote, svetlobo itd.

Montaža

Proces povezovanja in združevanja filmskih posnetkov v določenem zaporedju.

Montažer iz posnetega materiala na podlagi snemalne knjige in navodil režiserja sestavi oz. montira film in ga tako uredi v končno filmsko obliko. Montaža je tako tehnični kot kreativni proces, ki film oblikuje v zaključeno celoto.