Pojdite na vsebino

Izberi črko

Animacija

Dejavnost ali postopek oživljanja narisanih likov ali negibnih predmetov.

Učinek je dosežen s posamičnim snemanjem (sličica za sličico) faz gibanja neke figure s kamero. Nato pri filmski projekciji nastane iluzija povezovalnega gibanja.

Celovečerni film

Film, ki traja več kot eno uro, imenovan tudi dolgometražni film.

Igrani, dokumentarni ali animirani film, ki presega trajanje 60 minut oziroma je zapisan na več kot 1600 metrih dolžine filmskega traku formata 35 mm. Film, ki lahko sam zapolni trajanje celotnega filmskega programa.

Cinemaskop

Sistem uprizoritve filma na širokem platnu.

Ta tehnologija je omogočila, da se je slika na platnu močno razširila, ne da bi se ob tem popačila. Prav tako ni bilo treba povečati formata filmskega traku. Razmerje med višino in dolžino stranic filmskega platna je tu 1:2,55 (običajno razmerje višine in širine slike je 1:1,33). Na konkavno ukrivljenem platnu je bila slika še enkrat širša kot na običajnem.

Direktor fotografije

Oseba, ki je odgovorna za snemanje in delo s kamero.

Direktor fotografije uresniči in izpelje slikovno-fotografski vidik filma. V sodelovanju z režiserjem skrbi za vizualno podobo filma.

Distribucija

Ena od treh vej filmske industrije, ki posreduje med produkcijo in prikazovanjem filma.

Distribucijska podjetja skrbijo za sistem oskrbovanja kinodvoran s filmi in plačevanjem avtorskih pravic za prikazovanje filma.

Dolgometražni film

Film, ki traja več kot eno uro, imenovan tudi celovečerni film.

Igrani, dokumentarni ali animirani film, ki presega trajanje 60 minut oziroma je zapisan na več kot 1600 metrih dolžine filmskega traku formata 35 mm. Film, ki lahko sam zapolni trajanje celotnega filmskega programa.

Dramaturgija

V filmskem svetu dramaturgija pomeni celoto povezanih in ustrezno postavljenih dramskih elementov, ki so urejeni tako, da omogočajo oblikovno in pomensko strukturo filmskega dela.

Dvojna ekspozicija

Filmsko ločilo oz. posebni učinek, dosežen z dvakratno osvetlitvijo filmskega traku.

Na istem delu traku dvakrat ali večkrat eksponirajo različne prizore, ki se pri projekciji nato prekrivajo v istem kadru, ali pa se najprej osvetli ena polovica posnetka, nato druga, ki je bila pri prvi osvetlitvi zastrta; na ta način se lahko v istem kadru pojavita dve sliki ena ob drugi ali pa se prekrivata.

Eksperimentalni film

Film, ki poskuša preseči oblikovne, tehnične in pripovedne konvencije, ki dominirajo v »mainstreamovski« filmski produkciji.

Način filmskega ustvarjanja, ki pogosto zavrača tako pripoved kot predstavljanje realnosti ter poudarja »čiste« filmske elemente (gibanje, igro svetlobe, sence, prelivanje odsevov, zrcaljenje podob, ritem ipd.).

Elipsa

Izpustitev določenega dela dogajanja.

Dogajanje v filmu tako poteka v intervalih (z izpuščenimi odlomki), lahko pa tudi kontinuirano ali simultano (na več krajih).