Pojdite na vsebino

Izberi črko

Montažer

Oseba, ki posneti material sestavi in poveže v končni filmski izdelek.

Montažer je ustvarjalec v filmskem procesu, ki iz posnetega materiala na podlagi snemalne knjige in navodil režiserja sestavi oz. montira film in ga tako uredi v končno filmsko obliko.

Plan

Velikost predmeta ali osebe, zajete v kadru, ki jo določa razdalja od kamere.

Najpogostejši in osnovni primeri planov so: daljni plan ali total (figura je v celoti zajeta znotraj kadra in je del splošnega okolja), srednji plan (kader se približa figuri in jo ponavadi zajame malo pod ali nad pasom – tu ločimo še dve pomembnejši podkategoriji: srednji splošni in srednji bližnji ali ameriški plan), bližnji plan (v ospredje pride človeški obraz) in detajl (v prostoru je izpostavljen določen predmet).

Producent

Oseba ali organizacija, ki vodi izdelavo filma.

Producent je pogosto tudi pobudnik filmskega projekta, ki skrbi za proces dela in ga organizira od začetne zamisli prek sestave ustvarjalne ekipe do končne uresničitve filma. Skrbi tudi za trženje filma ter zagotavljanje finančnih sredstev in ustreznih pogojev za izvedbo projekta.

Rakurz

Snemalni kot, pod katerim je posnet določen kader filma.

V osnovi ločimo normalni rakurz (brez vidnega kota), zgornji rakurz, spodnji rakurz in ptičjo perspektivo.

Režiser

Glavni ustvarjalec filma.

Režiser je odgovoren za obliko in vsebino filmskega izdelka ter usmerja delo drugih ustvarjalcev (scenarista, direktorja fotografije, igralcev, scenografa, kostumografa, montažerja) in tehnikov. Kadar je filmski režiser tudi nosilec ključnih ustvarjalnih odločitev, govorimo o avtorskem filmu.

Scenarij

Prvotna zamisel filma, napisana v obliki besedila.

V svetu filma in televizije scenarij razumemo kot besedilno obliko zapisa filmskega dela. Gre za pripoved o nekem dogajanju, zapisano po prizorih, ki prikazujejo oziroma opisujejo bitja ali stvari v filmu. Scenarij poleg dialogov poda tudi opis likov, prostora, vzdušja in zvočnih učinkov. V obliki besedila opredeli tako vizualne kot zvočne vidike filma. Lahko je prirejen po literarnem delu ali pa je izviren. Na podlagi scenarija nastane snemalna knjiga.

Scenarist

Oseba, ki piše scenarij.

Scenograf

Oseba, ki skrbi za videz notranjih in zunanjih prostorov v filmu.

Scenograf v skladu z režijskimi zahtevami izdela in oblikuje vizualno podobo prostorov v filmu. Poleg tega izbere tudi lokacije in prostore snemanja, torej je odgovoren za likovno–arhitekturni videz ter zasnovo zunanjih in notranjih prizorišč filma.

Sekvenca

Zaporedje več kadrov, povezanih v zaključeno celoto.

Snemalna knjiga

Predelava scenarija v podroben filmski jezik. Ključni pripomoček režiserja pri snemanju filma.

Zadnja pripovedna, besedilna faza filma, ki dogajanje v scenariju podrobno razdeli na sekvence in kadre. Zgodba scenarija je v snemalni knjigi razrezana in razdrobljena na manjše odlomke (kadre), ob katerih podaja natančna navodila, namenjena tako snemanju kot montaži. Podana so navodila za gibanje kamere v prostoru, gibanje igralcev, postavitev planov, izbiro snemalnih kotov in drugo.