Pojdite na vsebino

Izberi črko

Kader-sekvenca

Prizor v filmu, posnet v enem samem kadru.

Klapa

Črno-bela, ponavadi lesena plošča, ki jo posnamejo na začetku vsakega kadra. Z njo opozorijo na začetek snemanja filmskega prizora.

Na klapi so zapisani naslov filma, številka kadra iz snemalne knjige, številka ponovljenega posnetka (npr. 9. kader, tretjič) ter imena režiserja, direktorja fotografije in producenta.

Kostumograf

Oseba, ki skrbi za oblačila igralcev v filmu.

Kostumograf določi likovno podobo in izvedbo videza oblačil v filmskem delu. V skladu s scenarijem, žanrom in vizualno podobo filma uresniči videz filmskih likov.

Kratki oziroma kratkometražni film

Film, ki je krajši od pol ure.

Film, ki ne presega trajanja 30 minut ali 800 metrov filmskega zapisa na filmskem traku formata 35 mm. To so različne vrste igranih, dokumentarnih ali animiranih filmov, posnetih za različne namene (zabavni, vzgojni, umetniški itd.). V zgodnjih letih filmske zgodovine so bili praktično vsi filmi kratki, filmska predstava pa je bila sestavljena iz več kratkih filmov.

Mednapisi

Filmsko ločilo - besedilo na nevtralni podlagi, ki se pojavlja med kadri v nemih filmih.

Besedilo pojasnjuje, povzema, daje pomen ali prikazuje dialog v filmu. Poleg sporočilne funkcije ima tudi uporabno vrednost – »zapira« en posnetek in »odpira« drugega.

Mizanscena

Razporeditev in gibanje igralcev v prostoru po navodilih režiserja.

V osnovi gre za gledališki izraz, filmska mizanscena pa zajema še druge vidike – predvsem zato, ker je filmska slika dvodimenzionalna in nima realne globine. Filmska mizanscena tako zajema tudi gibanje kamere, snemalne kote, svetlobo itd.

Montaža

Proces povezovanja in združevanja filmskih posnetkov v določenem zaporedju.

Montažer iz posnetega materiala na podlagi snemalne knjige in navodil režiserja sestavi oz. montira film in ga tako uredi v končno filmsko obliko. Montaža je tako tehnični kot kreativni proces, ki film oblikuje v zaključeno celoto.

Montažer

Oseba, ki posneti material sestavi in poveže v končni filmski izdelek.

Montažer je ustvarjalec v filmskem procesu, ki iz posnetega materiala na podlagi snemalne knjige in navodil režiserja sestavi oz. montira film in ga tako uredi v končno filmsko obliko.

Plan

Velikost predmeta ali osebe, zajete v kadru, ki jo določa razdalja od kamere.

Najpogostejši in osnovni primeri planov so: daljni plan ali total (figura je v celoti zajeta znotraj kadra in je del splošnega okolja), srednji plan (kader se približa figuri in jo ponavadi zajame malo pod ali nad pasom – tu ločimo še dve pomembnejši podkategoriji: srednji splošni in srednji bližnji ali ameriški plan), bližnji plan (v ospredje pride človeški obraz) in detajl (v prostoru je izpostavljen določen predmet).

Producent

Oseba ali organizacija, ki vodi izdelavo filma.

Producent je pogosto tudi pobudnik filmskega projekta, ki skrbi za proces dela in ga organizira od začetne zamisli prek sestave ustvarjalne ekipe do končne uresničitve filma. Skrbi tudi za trženje filma ter zagotavljanje finančnih sredstev in ustreznih pogojev za izvedbo projekta.