Pojdite na vsebino

Izberi črko

Posebni učinki

Vsak kader ali element v njem, ki ni dosežen z navadnim filmskim snemanjem, ampak s pomočjo tehnik manipulacije slike.

Poznamo tri vrste posebnih učinkov: optične učinke, realizirane z optičnim kopiranjem na že posnetem in razvitem filmu, mehanske učinke, ki so realizirani, in postopke, ki so uporabljeni med samim snemanjem.

Preliv

Vrsta montažne povezave, kjer podobe enega kadra počasi izginjajo pod podobami naslednjega.

Vmesni učinek je trenutno prelivanje dveh slik v dvojni ekspoziciji.

Približanje

Nagel prehod od splošnega k bližnjemu planu v istem prostoru.

Prikazovanje

Ena izmed treh vej filmske industrije, ki skrbi za prikazovanje filmov občinstvu.

Prizor

Enota časovno kontinuiranega dogajanja na istem kraju, navadno določena s spremembo števila istočasno nastopajočih oseb.

Producent

Oseba ali organizacija, ki vodi izdelavo filma.

Producent je pogosto tudi pobudnik filmskega projekta, ki skrbi za proces dela in ga organizira od začetne zamisli prek sestave ustvarjalne ekipe do končne uresničitve filma. Skrbi tudi za trženje filma ter zagotavljanje finančnih sredstev in ustreznih pogojev za izvedbo projekta.

Produkcija

Ena izmed treh vej filmske industrije, ki obsega proces ustvarjanja filma.

Rakurz

Snemalni kot, pod katerim je posnet določen kader filma.

V osnovi ločimo normalni rakurz (brez vidnega kota), zgornji rakurz, spodnji rakurz in ptičjo perspektivo.

Rez

Vrsta filmskega ločila.

V montaži je potrebno posnetek prerezati na določenem mestu, temu pa sledi spojitev dveh kosov filmskega traku. Tudi: Prehod med filmskima kadroma brez optičnega učinka oz. ločila.

Režiser

Glavni ustvarjalec filma.

Režiser je odgovoren za obliko in vsebino filmskega izdelka ter usmerja delo drugih ustvarjalcev (scenarista, direktorja fotografije, igralcev, scenografa, kostumografa, montažerja) in tehnikov. Kadar je filmski režiser tudi nosilec ključnih ustvarjalnih odločitev, govorimo o avtorskem filmu.