Pojdite na vsebino

Izberi črko

Scenarij

Prvotna zamisel filma, napisana v obliki besedila.

V svetu filma in televizije scenarij razumemo kot besedilno obliko zapisa filmskega dela. Gre za pripoved o nekem dogajanju, zapisano po prizorih, ki prikazujejo oziroma opisujejo bitja ali stvari v filmu. Scenarij poleg dialogov poda tudi opis likov, prostora, vzdušja in zvočnih učinkov. V obliki besedila opredeli tako vizualne kot zvočne vidike filma. Lahko je prirejen po literarnem delu ali pa je izviren. Na podlagi scenarija nastane snemalna knjiga.

Scenarist

Oseba, ki piše scenarij.

Scenograf

Oseba, ki skrbi za videz notranjih in zunanjih prostorov v filmu.

Scenograf v skladu z režijskimi zahtevami izdela in oblikuje vizualno podobo prostorov v filmu. Poleg tega izbere tudi lokacije in prostore snemanja, torej je odgovoren za likovno–arhitekturni videz ter zasnovo zunanjih in notranjih prizorišč filma.

Scenografija

Likovna, umetniška in tehnična zasnova prizorišča filmskega dogajanja.

Temelji na formalno-estetskih zahtevah, žanrski usmeritvi in režijskem konceptu filma.

Sekvenca

Zaporedje več kadrov, povezanih v zaključeno celoto.

Sinhroni zvok

Zvok, usklajen s potekom slike.

Sinhronizacija

Različni procesi, povezani z zvokom v filmu.

Gre za uskladitev zvoka in slike, tako pri procesu snemanja kot tudi pri montaži, ali za proces nadomeščanja obstoječih zvokov/govora v filmu za namen popravljanja napak, presnemavanja dialogov in prevajanja dialogov v tuje jezike.

Snemalna knjiga

Predelava scenarija v podroben filmski jezik. Ključni pripomoček režiserja pri snemanju filma.

Zadnja pripovedna, besedilna faza filma, ki dogajanje v scenariju podrobno razdeli na sekvence in kadre. Zgodba scenarija je v snemalni knjigi razrezana in razdrobljena na manjše odlomke (kadre), ob katerih podaja natančna navodila, namenjena tako snemanju kot montaži. Podana so navodila za gibanje kamere v prostoru, gibanje igralcev, postavitev planov, izbiro snemalnih kotov in drugo.

Snemalni kot

Odnos med položajem kamere in snemanim objektom.

Perspektiva, iz katere kamera zajame prizorišče in dogajanje.

Splošni plan

Kader, v katerem je prikazana širša slika prostora.

Osebe v splošnem planu so že prepoznavne in umeščene v okolje.