Pojdite na vsebino

Izberi črko

Mednapisi

Filmsko ločilo - besedilo na nevtralni podlagi, ki se pojavlja med kadri v nemih filmih.

Besedilo pojasnjuje, povzema, daje pomen ali prikazuje dialog v filmu. Poleg sporočilne funkcije ima tudi uporabno vrednost – »zapira« en posnetek in »odpira« drugega.

Miksanje

Proces presnemavanja vseh zvočnih trakov na en sam zvočni trak.

Je nadaljevanje montaže zvoka v smislu določanja in usklajevanja zvočne vrednosti.

Mizanscena

Razporeditev in gibanje igralcev v prostoru po navodilih režiserja.

V osnovi gre za gledališki izraz, filmska mizanscena pa zajema še druge vidike – predvsem zato, ker je filmska slika dvodimenzionalna in nima realne globine. Filmska mizanscena tako zajema tudi gibanje kamere, snemalne kote, svetlobo itd.

Montaža

Proces povezovanja in združevanja filmskih posnetkov v določenem zaporedju.

Montažer iz posnetega materiala na podlagi snemalne knjige in navodil režiserja sestavi oz. montira film in ga tako uredi v končno filmsko obliko. Montaža je tako tehnični kot kreativni proces, ki film oblikuje v zaključeno celoto.

Montažer

Oseba, ki posneti material sestavi in poveže v končni filmski izdelek.

Montažer je ustvarjalec v filmskem procesu, ki iz posnetega materiala na podlagi snemalne knjige in navodil režiserja sestavi oz. montira film in ga tako uredi v končno filmsko obliko.

Montažna sekvenca

Relativno samostojen pripovedni odlomek filma, ki z uporabo tipičnih ali simbolnih podob ponazarja nek časovni potek.

Odtemnitev

Vrsta montažne povezave z učinkom počasnega osvetljevanja popolnoma zatemnjene slike.

Kot znamenje začetka novega prizora praviloma sledi zatemnitvi.

Optična maska

Delni zaslon, ki z namestitvijo pred objektiv kamere spremeni obliko slike.

Značilen primer optične maske je iris, ki sliko uokviri v obliki kroga.

Panorama oz. zasuk

Način obračanja na stativ pritrjene kamere v vodoravni smeri.

Plan

Velikost predmeta ali osebe, zajete v kadru, ki jo določa razdalja od kamere.

Najpogostejši in osnovni primeri planov so: daljni plan ali total (figura je v celoti zajeta znotraj kadra in je del splošnega okolja), srednji plan (kader se približa figuri in jo ponavadi zajame malo pod ali nad pasom – tu ločimo še dve pomembnejši podkategoriji: srednji splošni in srednji bližnji ali ameriški plan), bližnji plan (v ospredje pride človeški obraz) in detajl (v prostoru je izpostavljen določen predmet).