Pojdite na vsebino

Foto: La Cineteca del Friuli

Meja je pojem, s katerim največkrat označujemo delitev. Loči »nas« od »njih«, znano od neznanega, narode med seboj. A burna evropska zgodovina nas uči, da meje niso naravne prepreke, temveč prostori, ki se pogosto spreminjajo in ostajajo stičišča prehodov, izmenjav in srečevanj. Večletni projekt VZHOD—ZAHOD Meja skozi film in zgodovino 1945—1954—2025 / ORIENTE—OCCIDENTE La frontiera nel cinema e nella storia 1945—1954—2025, ki ga koordinira Kinoatelje v sodelovanju s številnimi partnerji iz Slovenije in Italije pa tudi širšega prostora, bo v maju ponudil filmsko retrospektivo in simpozij, ki v fokus postavlja mejo med Italijo in Jugoslavijo v obdobju med leti 1945 in 1954. Med 9. in 16. majem bodo v Ljubljani (Slovenska kinoteka), Novi Gorici (Kulturni dom Nova Gorica), Gorici (Hiša filma) in Trstu (kino Cinema Ariston) priznani zgodovinarji, sociologi in filmski publicisti – Raoul Pupo, Jože Pirjevec, Kaja Širok, Štefan Čok, Katia Pizzi, Lorenzo Codelli, Gian Piero Brunetta, Paolo Caneppele, Alessandro Cuk, Marcel Stefančič in drugi, skozi medij filma premišljevali o burni skupni zgodovini tega prostora. Filmsko retrospektivo bo uvedla svetovna klasika, ena najbolj prepoznavnih stvaritev filma noir, Tretji človek (The Third Man, 1949) režiserja Carola Reeda, ki prikazuje povojni Dunaj, razkosan na štiri zavezniške cone.

Izbrani italijanski in slovenski celovečerni filmi, ki so nastali v prvem povojnem obdobju; Trst in Na svoji zemlji v režiji Franceta Štiglica, Brezmejna srca (Cuori senza frontiere, 1950) režiserja Luigija Zampe, in Mesto bolečine (La città dolente, 1948) v režiji Maria Bonnarda bodo v središče pozornosti postavili Trst. Trst je bil strateško mesto v boju za severnojadransko mejo, ki ga zaznamujejo problematični odnosi med zavezniki na Vzhodu in na Zahodu ter retorika hladne vojne. Tako Italija kot Jugoslavija sta v tem obdobju ustvarili obširno zbirko filmskih reportaž ter filmskih obzornikov, in čeprav posnetki dokumentirajo iste dogodke, so ti pogosto predstavljeni na povsem različen način.

Simpozij in retrospektivo v maju organizirajo Kinoatelje, Slovenska kinoteka in tržaška La Cappella Underground v sodelovanju z evropskim projektom CBA TRIESTE – Kinematografska bitka za Jadran: filmi, meje in tržaška kriza (H2020 MSCA), ki ga vodi dr. Dunja Jelenković, raziskovalka na Univerzi Ca’ Foscari v Benetkah. Celotna partnerska mreža je zelo bogata in priča o kompleksnosti večletno zasnovanega projekta, ki želi skozi gibljive podobe in številne aktivnosti (simpozij, retrospektiva, razstava, produkcija publikacij in dokumentarnih zapisov, procesi restavriranja in digitalizacije ter didaktičnega gradiva) ovrednotiti našo skupno dediščino in jo prikazati tudi v mednarodnem prostoru. V sodelovanju s filmskimi arhivi kot so Archivio Storico Istituto Luce, Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije in številnimi kinotekami tako iz Slovenije, Italije in tujine, želi projekt predstaviti tudi dela, ki so bila v preteklosti širši javnosti težje dostopna.

Znotraj večletnega projekta VZHOD—ZAHOD Meja skozi film in zgodovino 1945—1954—2025 bo leta 2025 organizirana mednarodna retrospektiva, s katero se bo v večjih evropskim mestih preko projekcij izbranih celovečernih filmskih klasik ter dokumentarnega arhivskega gradiva promoviral in reflektiral naš skupni čezmejni prostor. Večletni projekt je del programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025 in nadgrajuje vsebine, ki bodo znotraj EPICentra usmerjene v pripovedovanje burne preteklosti, zgodovine dvajsetega stoletja vzdolž slovensko-italijanske meje.

Preberi več