Pojdite na vsebino

Film in literatura – predavanje Roberta Kureta

V kontekstu moderne literarne teorije 20. stoletja so ruski formalisti vzpostavili poezijo kot tisto mesto, kjer je posebna pozornost namenjena pomenu zvena, življenju samega zvoka, metruma, ritma, ki teče pod ravnjo pomena in je z njim v interakciji. Kako nam formalizem lahko pomaga razumeti zvok in zvočne krajine, ki so ključne za grajenje vzdušja v filmih Davida Lyncha? Kako nam pomaga zavedati se zvoka kot tistega elementa, ki ni zgolj dopolnilo podobe, ampak za podobo in okrog nje ustvarja slutnjo nekega drugega, vzporednega prostora?