Pojdite na vsebino

Nina Cvar – Kulturna logika umetne inteligence v filmu in onkraj

Zdi se, da je umetna inteligenca postala nekakšna referenčna točka v razpravah o stanju v sodobni družbi, potrjujoč tezo Isabelle Hermann, ki v zvezi s tropi o umetni inteligenci zapiše, da ti delujejo kot povečevalna stekla aktualnim družbenopolitičnimi izzivom. Znotraj sodobne filmske produkcije se umetna inteligenca sicer pojavlja v povezavi z znanstvenofantastičnim žanrom, ki nastane skupaj z modernostjo in poskuša misliti njena protislovja. Ob pregledu sodobne filmografije lahko sicer opazimo, da umetna inteligenca deluje na dveh ravneh: kot dramaturško orodje in kot metaforično sredstvo. 

Toda bolj kot na študijo modusa delovanja umetne inteligence na filmu se bo pričujoče predavanje osredotočalo na poskus diagnoze t. i. kulturne logike umetne inteligence v filmu in onkraj, pri čemer bo za izhodišče vzelo premislek o razmerju med produkcijo in reprodukcijo, kar je v razpravi o odnosu med politiko in estetiko koncipiral Walter Benjamin v poznih tridesetih letih 20. stoletja. Ali lahko tako npr. podobe Jacksonovega dokumentarca o Beatlih, Get Back(Peter Jackson, 2021), ki funkcionirajo kot »real-time« nostalgija, razumemo kot spremembo načina kolektivnega bivanja, pospremljeno s spremembo čutnega zaznavanja, če se skličem na Benjamina? 

Da bi odgovorila na zastavljeno vprašanje, bom predavanje razdelila na dva temeljna sklopa: v prvem delu bom določila nekatere temeljne trope, povezane z umetno inteligenco v sodobni filmski produkciji, v nadaljevanju pa bom razmišljala o estetiki globalnega kapitalizma in mestu umetne inteligence v njej. 

Nina Cvar je kulturologinja in doktorica filozofije. Na Fakulteti za elektrotehniko UL je zaposlena kot znanstvena sodelavka; ukvarja se z raziskovanjem digitalizacije. Od leta 2022 je asistentka na Oddelku za sociologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, z nazivom docentka za področje sociologija kulture. Je avtorica več sto filmskih kritik in esejev. Leta 2021 je pri Založbi Sophia izdala znanstveno monografijo Digitalna podoba in globalni kapitalizem: Tehnologija, politika, upor

Povezane vsebine