Pojdite na vsebino

Predavanje Natalije Majsove: Družbena angažiranost v postjugoslovanskih filmskih kulturah: refleksije, premisleki in obzorja

Prispevek predstavlja in kritično razmišlja o različnih načinih družbene angažiranosti v okviru postjugoslovanskih filmskih kultur, pri čemer v ospredje postavlja predvsem pomen dela s spominom.

Dvorana Silvana Furlana

Angažirani postjugoslovanski dokumentarni film

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku. Za oba dogodka tega dne velja ena brezplačna vstopnica, ki bo na voljo uro pred začetkom dogodka.