Pojdite na vsebino

Predavanje Natalije Majsove: Družbena angažiranost v postjugoslovanskih filmskih kulturah: refleksije, premisleki in obzorja

Prispevek predstavlja in kritično razmišlja o različnih načinih družbene angažiranosti v okviru postjugoslovanskih filmskih kultur, pri čemer v ospredje postavlja predvsem pomen dela s spominom.