Pojdite na vsebino

Za promocijo filmov, ki so bili predvajani v kinematografih, je slovenski distributer Podjetje za razdeljevanje filmov (RAZ-film) oz. Vesna film, kot se je preimenoval avgusta 1954, leta 1952 začel z rednim izdajanjem zbirke reklamnih letakov Kino spored. Do konca leta 1961 je izšlo 398 sporedov, v katerih so bili na štirih straneh predstavljeni osnovni podatki o filmu, kratka vsebina in fotografije. Naklada vsakega sporeda je bila med 13.000 in 20.000 izvodov, letaki pa so bili obiskovalcem brezplačno na voljo na blagajnah kinodvoran.

reklamni letak za film Ljubi me ali pusti mereklamni letak za film Ljubi me ali pusti me

Preberi več