Pojdite na vsebino

Predstavitev sezone

Letošnjo jesen vstopa Slovenska kinoteka v svojo trideseto sezono. Kljub temu da je bila s sklepom vlade ustanovljena šele 1. 8. 1996 (začetek veljavnosti sklepa pa je bil 20. avgust istega leta), je že v obdobju svojega ustanavljanja med letoma 1994 in 1996, ko je prišlo do razdružitve Slovenskega filmskega in gledališkega muzeja na Slovenski gledališki muzej (danes Slovenski gledališki inštitut) in Slovensko kinoteko, v dvorani na Miklošičevi 28 v Ljubljani izvajala filmski program. Tudi v času obnove dvorane, ki je potekala med letoma 2004 in 2006, je kinotečni program neprekinjeno tekel v takrat že ustanovljenem in prenovljenem Kinodvoru.

V vsem tem obdobju je Kinoteka ves čas rasla, tako infrastrukturno kot programsko. Danes deluje na treh lokacijah – na Miklošičevi 28 v Ljubljani, kjer domujejo Dvorana Silvana Furlana, stalni razstavni prostori, programski oddelek, predavalnica, pedagoška soba, kavarna in bodoča muzejska trgovina, na Metelkovi 2a v Ljubljani, kjer imajo svoj domicil depojski prostori, muzejski in arhivski oddelek oziroma filmske in s filmom povezane zbirke, knjižnica z mediateko, uprava in letni kino, ter v Divači, kjer Kinoteka skrbi za Muzej slovenskih filmskih igralcev, istoimensko stalno razstavo, spominsko razstavo o Iti Rini ter letni kino.

Dejavnosti Slovenske kinoteke, kamor poleg izvajanja filmskega in razstavnega programa sodijo še vzgojno-izobraževalni, raziskovalni in založniški programi, izdajanje revije Ekran, vodenje nacionalnega programa digitizacije in digitalnega restavriranja slovenske filmske dediščine, zbiranje in evidentiranje filmskih in s filmom povezanih zbirk ter vodenje za javnost odprte specializirane knjižnice in mediateke, so tako že davno prerasle naše kadrovske in finančne okvire. Ob enajstih redno zaposlenih sodelavcih, ki so financirani iz proračuna Republike Slovenije, in enemu, ki ga Kinoteka plačuje iz lastnih sredstev, soustvarja in izvaja naš program še vsaj toliko stalnih zunanjih sodelavcev, brez katerih Kinoteka ne bi zmogla izpolnjevati svojih s sklepom o ustanovitvi naloženih nalog.

V jubilejni sezoni, ki jo bo zaznamoval bogat program, si zato želimo, da bi naš ustanovitelj prepoznal tako naše uspehe in ambicije kot dejanske kadrovske in finančne potrebe. To željo izražamo v času, ko mineva 70 let od rojstva ustanovnega in žal leta 2005 preminulega direktorja Slovenske kinoteke Silvana Furlana, srčnega in trmastega borca, ki si je vse svoje življenje prizadeval, da bi film, filmska kultura in filmska dediščina dobili pravo domovinsko pravico tudi pri nas. Jubilejno sezono zato posvečamo tudi spominu nanj.

Ženja Leiler Kos
direktorica

Povezane vsebine