Pojdite na vsebino

Društvo Icom Slovenija – Mednarodni muzejski svet podeljuje stanovske nagrade z namenom spodbujanja, popularizacije in promoviranja mednarodnega mreženja slovenske muzejske misli in dela. Letos je nagrado za delo na mednarodnem področju prejel projekt digitalizacije in digitalnega restavriranja filma Slike iz življenja udarnika, ki je potekal pod okriljem Slovenske kinoteke, izvedili pa so ga Bojana Živec, Darko Štrukelj, Ivan Nedoh, Ženja Leiler Kos, Jurij Meden, Karpo Godina, Timotej Lah, Enea Ahmehodžić, Ema Muftarević, Ines Tanović, Paulina Reizi, Mladen Burić, Vjeran Pavlinić, Dinko Majcen, Dinko Čutura, Michael Loebenstein, Alessandra Thiele, Zoran Mihailović, Emil Svetlik, Fran Sokolić, Maja Lovrenov, Samo Jurca in Julij Zornik.

Projekt je potekal v sodelovanju partnerjev Avstrijskega filmskega muzeja, Hrvaškega državnega arhiva – Hrvaške kinoteke, Filmskega centra Sarajevo in Slovenske kinoteke, s finančno podporo programa Ustvarjalne Evrope, podprogram MEDIA in Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Komisija je v svoji utemeljitvi zapisala, da je bil projekt deležen velikega mednarodnega zanimanja, saj je bil film kmalu po prvem predvajanju umaknjen z oči javnosti in mu je šele digitalizirana različica omogočila novo življenje, vrednost projekta pa se kaže tudi v uspešnem sodelovanju strokovnjakov širšega mednarodnega prostora za ohranitev skupne jugoslovanske filmske dediščine.

Aktualno