Pojdite na vsebino

Avdiovizualni arhivi so neprecenljiv vir zgodb o življenju in kulturah ljudi z različnih koncev sveta. So kulturna dediščina, ki krepi naš kolektivni spomin in dragocen vir znanja, saj odražajo kulturno, družbeno in jezikovno raznolikost naših skupnosti. Pomagajo nam razumeti svet, ki si ga vsi delimo, in položaj naše lastne skupnosti v njem. Ohranjanje te dediščine in zagotavljanje, da ostane dostopna javnosti in prihodnjim rodovom, je pomebno tako za specializirane ustanove, ki se ukvarjajo z ohranjanjem spomina, kot tudi za širšo javnost.

Slika podzemnih depojev v Gotenici, kjer Slovenska kinoteka hrani svoje filmske kopije.
Slovenska kinoteka hrani svoje filmske kopije v podzemnih prostorih v Gotenici, kjer je temperatura 15 stopinj Celzija, relativna vlažnost pa je okoli 55-odstotna. Foto: Ana Skobe.

Gibljive slike so nosilec kulturne identitete in imajo tako zgodovinsko kot tudi kulturno in umetniško vrednost. Ker so njihovi nosilci zelo ranljivi, jih je treba hraniti pod zelo posebnimi tehničnimi pogoji. Zaradi propadanja, nesreč in nepotrebnega uničenja smo del svetovne avdiovizualne dedišine že izgubili, zato je UNESCO 27. oktobra 1980 na generalni skupščini v Beogradu izdal dokument z naslovom Priporočila za varovanje in ohranjanje gibljivih slik, ki državam nalaga odgovornost, da sprejmejo ukrepe za zaščito gibljivih slik na enak način, kot skrbijo za zaščito drugih kulturnih dobrin. Čeprav so potrebe polja ohranjanja avdiovizualne dediščine že zdavnaj prerasle domet Priporočil in je tehnologija doživela nesluten razvoj, ki danes omogoča tako prenos avdiovizualnih del na obstojnejše digitalne nosilce kot tudi digitalno restavriranje slike in zvoka, osnovne smernice dokumenta iz leta 1980, predvsem njegova zaveza k ohranjanju in skrbi za AV dediščino, veljajo še danes, zato 27. oktobra v spomin na ta ključen dokument, ki je močno pripomogel k ohranjanju filmske zgodovine, praznujemo svetovni dan avdiovizualne dediščine.

prizor iz filma Montparnasse
Montparnasse (Eugène Deslaw, 1929–1930)

Praznovanju se s predavanjem Mariye Nikoforove, vodje filmskih zbirk pri Light Cone, francoski distribucijski hiši in arhivu eksperimentalnega filma, in dvema projekcijama kratkih filmov – ena je zasnovana kot promenada po Parizu 20. stoletja in umetniških strasteh, ki so ga oživljale, druga pa je posvečena metaforični moči filma – pridružujemo tudi v Slovenski kinoteki. Program smo pripravili v sodelovanju s SCCA-Ljubljana ter s podporo Air France in Francoskega inštituta v Sloveniji.

 

Aktualno